EDUCA logo
MENU

Závěrečná zpráva k projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116

Educa International odevzdala Závěrečnou zprávu k projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116. Finální výstup User Guide for Trainers of Second Chance Schools naleznete na našich webových stránkách volně ke stažení v sekci Aktuality stejně jako podrobnější informace o projektu.

User Guide for Trainers of Second Chance Schools

/https://educaops.eu/wp-content/uploads/2021/12/FINAL_EXPROM-User-Guide-2.pdf

Více / More >>

Diseminace projektu EXPROM

Diseminační aktivity partnerských organizací v rámci projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116.

EXPROM_dissemination materials from partners

Více / More >>

Setkání v Radovljici, Slovenia

V pondělí 29. srpna 2021 proběhlo v Radovljici ve Slovinsku setkání 4 zaměstnanců Educa International v rámci Závěrečného setkání k projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116. Dokončili jsme dokumentaci a podklady k platbám, zhodnotili naši práci a diskutovali možnosti diseminace projektu.

Více / More >>

Setkání členů konsorcia Educa International

Ve čtvrtek dne 25. listopadu 2021 se uskutečnilo setkání členů konsorcia Educa International v budově Metropolitní univerzity Praha. Mezi účastníky byli koordinátoři programu Erasmus+ menších vysokých škol a nově zapojených vysokých škol/vyšších odborných škol, vzhledem k současné situaci se několik kolegů bohužel nemohlo osobně dostavit.

Během setkání byla probrána následující témata:

– Dokumentace nutná pro účast na mobilitě (studium, stáž, výuka, školení)

– Informace o realizovaných stážích v rámci konsorcia (mapa stáží)

– Výše rozpočtů, které jsou k dispozici z let 2019, 2020 do zemí zapojených v programu Erasmus

– Mobility do Velké Británie a Severního Irska do 31. 5. 2023 a v následující době z rozpočtu pro rok 2021 a násl.

– Kreditová mobilita a možností získání grantů z rozpočtu Educa v tomto akad. roce

– Nový program Erasmus 2021-2027 a nová administrativní pravidla a nové možnosti v mobilitách.

– Povinné pojištění účastníků stáží (nově i studentů) a možnost pro využití pojištění ERAPO, které pokrývá pojištění odpovědnosti na pracovišti.

Setkání bylo ukončenou výměnou zkušeností a diskusí.

Děkujeme všem účastníkům za příspěvky v diskusi, děkujeme kolegům ze Zahraničního oddělení MUP za pomoc s organizací a poskytnutí prostoru k setkání.

Více / More >>

Vyhlašujeme vítěze fotosoutěže

Educa International zorganizovala fotosoutěž při příležitosti Erasmus Days 2021.

Gratulujeme vítězům!

1. 🥇 Jana Hoffmannová
2. 🥈 Dominika Kňazovická
3. 🥉 Sára Šoupalová

A samozřejmě všichni účastníci dostanou drobný dárek. 

Více / More >>

Nabídka jazykových a odborně zaměřených kurzů

Educa International o.p.s. nabízí pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům univerzit v konsorciu účast na jazykově či odborně zaměřených kurzech pořádaných společností Erasmus Learning Academy. Bližší informace o společnosti naleznetehttps://www.erasmustrainingcourses.com/home_cz.html

Katalog kurzů Catalogo ETC 2021-22

Více / More >>

Historicky prvý Staff Week

SW

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hostila historicky prvý Staff Week, ktorý pripravila v spolupráci s Educa International v dňoch 9.10. – 11.10.2018. Bol zameraný na motiváciu a bariéry programu Erasmus+. Zúčastnili sa predstavitelia slovenských a českých vysokých a vyšších odborných škôl.

Počas troch dní Staff Week-u prebiehali intenzívne diskusie na témy týkajúce sa programu Erasmus+. Zúčastnení si vymenili informácie a skúsenosti, ktoré nadobudli pri realizácii tohto programu. Po identifikácii problémov škôl sa uskutočnili Workshopy, ktorých cieľom bolo zostavenie návrhu opatrení, ktoré je potrebné realizovať, aby sa zlepšila motivácia a aktivita študentov a aby sa tak zvýšilo povedomie o tomto medzinárodnom programe.

Jedna časť programu tejto udalosti patrila absolventom hostiteľskej univerzity, ktorí prišli odprezentovať svoje organizácie a zároveň diskutovať o možnosti poskytnutia stáží pre českých aj slovenských študentov. Na základe spoločných diskusií môžeme povedať, že študenti si nie sú vedomí toho, čo im program Erasmus ponúka a aké výhody im z toho plynú v profesnom živote. V dnešnej dobe sú medzinárodné skúsenosti veľmi oceňované zamestnávateľmi a účastníci programu Erasmus majú tak oproti študentom bez tejto skúsenosti jedno veľké PLUS.

Staff Week bol z môjho pohľadu veľmi inšpirujúci a motivačný pre všetkých účastníkov. Spoločná diskusia vyustila do záveru, že nielen verejné ale aj súkromné školy sa stretávajú s rovnakými ťažkosťami ako aj samotné inštitúcie a tak v Českej republike ako aj na Slovensku. Medzi najväčšie problémy môžeme zaradiť nízku motiváciu študentov, nedostatočne zosúladený kreditový systém medzi partnerskými školami, malú informovanosť a neprítomnosť zahraničných akademikov.

Práve z týchto dôvodov je podľa môjho názoru veľmi dôležité usporadúvať takéto stretnutia, nakoľko sa účastníci môžu vzájomne pozitívne ovplyvňovať a zároveň tak upevniť partnerské vzťahy medzi aktérmi oboch štátov. Pretože o tom aj samotný program Erasmus+ je.

Autor: Simona Dermeková

Více / More >>

Vysíláme studenty

Více / More >>

Vysíláme učitele a zaměstnance VŠ

Nově konsorcium Educa může vysílat pedagogy vysokých škol, které jsou členy konsorcia, k výuce na partnerských VŠ v zahraničí v rozsahu pěti pracovních dnů s grantem Erasmus+. Stejně je možné s grantem Erasmus+ vysílat i zaměstnance VŠ a VOŠ k účasti na školení, nebo tzv. Staff Week na univerzity nebo na trénink do firem a institucí v zahraničí na dobu maximálně 5 pracovních dnů.

 

Více / More >>

Přijímání zahraničních studentů

Více / More >>