EDUCA logo
MENU

Multiplier Event k projektu Culture is You

Zveme širokou veřejnost a studenty a pedagogy UJEP na akci Multiplier Event – představení projektu Culture is You dne 3️⃣ 0️⃣ . dubna 2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 4️⃣ ve studovně Pedagogické fakulty UJEP od 1️⃣ 3️⃣. 0️⃣ 0️⃣ hodin.
V rámci akce se stručně seznámíte s tímto projektem a budou představeny projektové výstupy, které budou již brzy volně přístupné ke stažení z webových stránek projektu. Všechny výstupy tohoto projektu jsou vhodné k využití v pedagogické praxi. Na všechny účastníky bude čekat drobné občerstvení. Těšíme se na Vaši účast.

Více / More >>