EDUCA logo
MENU

PUBLIKACE

EDUCA International, o.p.s. vydavatelská a nakladatelská činnost je zaměřená zejména na vydávání autorských prací studentů a mladých autorů a na výstupy projektů.


ATEST User Guide

ECTS Handbook for HEIs“ (´ECTS příručka pro vysoké školy´) je k dispozici v naší kanceláři.

Praktická příručka postupu práce s ECTS je vhodná pro každého, kdo sa zajímá o téma přidělování ECTS za stáže, hodnocení stáží a uznávání stáží.


ATEST Project Final Report

Výsledky získané z ATEST průzkumu a z příkladů dobré praxe od partnerů projektu naznačují, že existuje celá řada doporučení, která by mohla být využita pro uznávání kreditů (ECTS), aby studenti vnímali nepovinné stáže jako významnou činnost realizovanou během studia pro jejich budoucí profesní uplatnění. K dispozici je publikace na adrese Educa International.

 


Manuál pro trenéry školy druhé šance

Výsledky projektu je možné využít ve všech městech České republiky. Zpracovali jsme Manuál pro trenéry školy druhé šance, který je dobrým vodítkem pro každého trenéra školy druhé šance a na základě kterého se mohou připravovat na tuto práci noví trenéři.


ŠKOLA DRUHÉ ŠANCE – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z ČR

Brožurka s názvem Škola druhé šance – příklady dobré praxe z ČR je dokument, který ukázal výsledky
projektu škola druhé šance u nás. Popisuje zajímavé zkušenosti s odbornou přípravou touto formou u nás. V rámci ukončení projektu Škola druhé šance, kdy skončila podpora projektu z rozpočtu EU, chceme představit dobrou praxi a zkušenosti, které získali účastníci našeho projektu a ukázat jak účast v tomto projektu změnila život absolventů Školy druhé šance a umožnila jim uplatnění na trhu práce.

Brožurku můžete zakoupit za 100 Kč včetně poštovného po osobní domluvě na educaops@gmail.com. (obě brožurky Škola druhé šance celkem za 150 Kč )


ŠKOLA DRUHÉ ŠANCE – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ŠVÉDSKA

Brožurka s názvem Škola druhé šance – příklady dobré praxe ze Švédska je hlavní dokument, kterým byl
projekt škola druhé šance prezentován a na základě kterého si mohli zájemci nebo jejich rodiče udělat představu o tom, jak takový program funguje, neboť zkušenosti s odbornou přípravou touto formou u nás nemáme. V rámci ukončení projektu Škola druhé šance, kdy skončila podpora projektu z rozpočtu EU, chceme představit dobrou praxi a zkušenosti, které získali účastníci našeho projektu a ukázat jak účast v tomto projektu změnila život absolventů Školy druhé šance a umožnila jim uplatnění na trhu práce.

Brožurku můžete zakoupit za 100 Kč včetně poštovného po osobní domluvě na educaops@gmail.com. (obě brožurky Škola druhé šance celkem za 150 Kč )


Strážce Osudu – autor Michal Řeháček

Tato kniha byla vytištěna v rámci spolupráce firmy Educa, která se snaží podporovat mladé autory, se švédskými školami druhé šance. V rámci hledaní dalších možných forem spolupráce a ve snaze ukázat světu, že spolupráce je možná na mnoha různých úrovních, Eduka podpořila i tuto akci – vytištění knihy napsané 14-letým studentem ZŠ a ilustrace ke knize od 18-letého studenta SCS v Norrköpingu. K zakoupení zde.