EDUCA logo
MENU

OPEN THE DOORS

V roce 2015 se Educa o.p.s. společně se Španělskem, Portugalskem, Anglií, Maďarskem, Rumunskem a Holandskem zapojila do projektu Open The Doors. Projekt řeší problematiku tzv. Neet youth. Vytvořit vhodné podmínky pro tyto mladé lidi ve spolupráci s pedagogy a sociálními pracovníky. Projekt byl ukončen v září 2017. Níže se můžete informovat o jeho výsledcích.

foto_openthedoors2

V projektu „Open the Doors“ koordinovaném španělskou institucí byla Educa International partnerem. Jeho smyslem je vytvořit podmínky pro mladé lidi, kteří vyrůstali v podmínkách bez možnosti vzdělání a uplatnění na trhu práce, aby se mohli realizovat nejen v pracovním procesu a nežili na okraji společnosti nebo ve vyloučených komunitách a mohli se integrovat zpět do společnosti.

V tomto projektu jde hlavně o komunikaci a sociální začleňování jednotlivců.

 

Výsledný dokument zahrnující výsledky, informace o partnerech a celou projektovou spolupráci si můžete stáhnout zde: Open-the-Doors-Guide-Czech

 

Navštivte také stránku projektu na http://openthedoors.eu

Save

Save

Více / More >>