EDUCA logo
MENU

ATEST “Quality assessment of traineeships”

atest

Educa International realizovala projekt ERASMUS+ KA2 ATEST (Assessment of Traineeships within the European Credit Transfer system) s partnerskými univerzitami v 9 zemí EU zaměřený na využití ECTS jako součást uznávání stáží ERASMUS.

Projekt ATEST byl realizován jako dvouletý projekt Erasmus+ KA2 v letech 2014-2016 za účelem efektivního využívání kreditového systému pro stáže studentů a absolventů vysokých škol a doporučení postupu pro jejich vyhodnocování a přiznávání kreditů (ECTS) za stáže absolvované v rámci programu Erasmus+. Důvodem byla snaha zkvalitnit hodnocení stáží a doporučit vhodný systém pro hodnocení a uznávání Erasmus stáží pro všechny zúčastněné instituce v projektu a šířit tyto informace dále do ostatních evropských univerzit. Pro všechny zájemce o hodnocení stáží byl vytvořen Manuál, který je k dispozici v 9 oficiálních jazycích EU a v baskičtině.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit


ATEST – Ohodnocení stáží v rámci evropského systému přenosu kreditů je Erasmus+ KA2 projekt Projekt No.: 2014-1-CZ01-KA203-001834 byl realizovaný prostřednictvím Educa International (Česká republika) v letech 2014-2016.

Aula 01/2016 – elektronický odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku s příspěvkem JUDr. Jozefa Vochozku na téma „Využití kreditového systému ECTS v rámci stáží Erasmus“