EDUCA logo
MENU

KONTAKT

Sídlo firmy: EDUCA International, o.p.s. Na Moklině 289/16 163 00 Praha 6

IČ: 28187172
Číslo OID: E10124748
Č. ÚČTU CZK: 43-2545420207/0100
Č. ÚČTU EUR: 43-3611770227/0100

Pracoviště: EDUCA International, o.p.s. Strojírenská 260/14, 155 21 Praha – Zličín 2. poschodí – kancelář je vlevo na konci


Ředitel instituce: JUDr. Josef Vochozka +420 602 293 346 educaops@gmail.com

Stáže ve firmách v ČR, studenti ze zahraničí, Stáže Erasmus+, čeští studenti a absolventi v zahraničí, Projekty EU: Mgr. Monika Kašová: +420 702 062 044 educaops@gmail.com 

Administrativní podpora: Bc. Kateryna Marodi educaops@gmail.com

Stážisti: 

Tvorba podcastu On Spot Abroad, správce obsahu pro sociální média: Mgr. Emma Stašáková educa.onspotabroad@gmail.com

Členové správní rady:

Radek Eichl, (Phdr., Ph.D.) je členem dozorčí rady. Působí jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově, kde také studoval. Má také praktické zkušenosti z podnikatelského prostředí a je aktivní v projektových aktivitách Educy. Mluví česky (mateřský jazyk), anglicky, německy, španělsky, francouzsky, latinsky, řecky, italsky a portugalsky.

Václav Soukup (Mgr.) je členem správní rady. Pracuje jako zástupce ředitele školy v Praze. Hovoří česky ( mateřský jazyk) a anglicky (angličtinu vyučuje). Studoval na Univerzitě Karlově v Praze.

Jozef Gáfrik (Mgr.) je předsedou správní rady. Členem správní rady se stal v době, kdy byl ještě studentem. Promoval v roce 2016 (Univerzita Karlova, právnická fakulta). Jozef Gáfrik mluví slovensky ( mateřský jazyk), česky, německy a anglicky.


Náš tým:

Josef Vochozka

Josef Vochozka (JUDr .) je ředitelem Educa International, o.p.s. od jejího založení (2007). Předtím byl ředitelem Tempus Office v České republice (1990-2002). V roce 1996 se stal ředitelem Národní agentury Socrates (1996-2007) a byl také odpovědný za implementaci dalších vzdělávacích programů EU v České republice. Josef Vochozka získal vzdělání na Univerzitě Karlově (právnická fakulta). Hovoří česky ( mateřský jazyk), anglicky a rusky.

Michal Benda

Michal Benda (Ing.) je členem dozorčí rady. Je odborníkem na ekonomiku. Předtím pracoval v hotelovém managementu a je aktivní v projektových aktivitách jako poradce odborné přípravy mladých lidí bez kvalifikace a jejich trenérů. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Hovoří česky (mateřský jazyk), německy, rusky.

Monika Kašová

Monika Kašová (Mgr.) působila ve školství v ČR i v zahraničí, pracovala jako konzultantka programu Comenius v Domu zahraniční spolupráce, na Metropolitní univerzitě Praha na Mezinárodním oddělení. Je dlouhodobou hodnotitelkou mezinárodních projektů pro Dům zahraniční spolupráce (program Fondy EHP a program Erasmus+), pro Vystudovala UJEP v Ústí nad Labem, absolvovala dva semestry studijního pobytu Erasmus na Technische Universität Chemnitz a jeden školní rok působila jako Comenius Teaching Assistant na Av Portugalsku. Hovoří česky, anglicky, portugalsky a německy.

Emma Stašáková

Emma Stašáková (Mgr.) je zodpovědná za tvorbu podcastu On Spot Abroad a zároveň je správce obsahu pro sociální média. Absolventka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, obor Hudební a zvukový design. Během studia na univerzitě absolvovala stáž v Makedonii v nahrávacím studiu F.A.M.E.'S. po dobu dvou po let, po nichž následně studijní pobyt na univerzitě v Zieloné Goře v Polsku. V současné době je stážistkou ve společnosti Educa International,o.p.s., kde je zodpovědná za přípravu podcastu s názvem EDUCA | On Spot Abroad a zároveň je správkyní obsahu pro sociální média. Kromě toho je autorkou podcastu z prostředí hudebního průmyslu, s názvem Termostat Space.

Katerina Marodi

Katerina Marodi (Bc.) Vystudovala EVS na Universitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Během studia na univerzitě 2 krát absolvovala stáž v ČR: studentská a následně absolventská stáž v Educa International, o.p.s. V současnosti studuje na Metropolitní Univerzitě v Praze, obor Mezinárodní vztahy a evropská správa a zároveň pracuje jako administrativní asistent ve společnosti Educa International, o.p.s. Hovoří česky, anglicky, ukrajinsky (mateřský jazyk) a rusky.

Justine Gault

Justine Gault (Bc.) je studentka Mgr. studia oboru Mezinárodní vztahy na La Rochelle Unviersité. V rámci své Praktické stáže Erasmus+ působila v Educa International od dubna do července 2022.