EDUCA logo
MENU

KONTAKT

Sídlo firmy: EDUCA International, o.p.s. Na Moklině 289/16 163 00 Praha 6

IČ: 28187172
Číslo OID: E10124748
Akreditace konsorcia v oblasti mobility: 2021-1-CZ01-KA130-HED-000006376
PIC: 946705645
Č. ÚČTU CZK: 43-2545420207/0100
Č. ÚČTU EUR: 43-3611770227/0100

Pracoviště: EDUCA International, o.p.s. Strojírenská 260/14, 155 21 Praha – Zličín 2. poschodí – kancelář je vlevo na konci


Ředitel instituce: JUDr. Josef Vochozka +420 602 293 346 josef.vochozka@educaops.eu

Praktické stáže Erasmus+, inkluze, Projekty EU KA2, Projektový management: Mgr. Monika Kašová: monika.kasova@educaops.eu 

Stáže ve firmách v ČR, studenti ze zahraničí, Stáže Erasmus+, čeští studenti a absolventi v zahraničí: +420 702 062 044 Mgr. Kateryna Marodi kateryna.marodi@educaops.eu

Tvorba podcastu On Spot Abroad: Mgr. Emma Stašáková educa.onspotabroad@gmail.com

Obecné info: educaops@educaops.eu

Stážisti: 

Správce obsahu pro sociální média a podcastu: Chariklia Tsigaride  educa.onspotabroad@gmail.com

Členové správní rady:

Radek Eichl, (Phdr., Ph.D.) je členem dozorčí rady. Působí jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově, kde také studoval. Má také praktické zkušenosti z podnikatelského prostředí a je aktivní v projektových aktivitách Educy. Mluví česky (mateřský jazyk), anglicky, německy, španělsky, francouzsky, latinsky, řecky, italsky a portugalsky.

Václav Soukup (Mgr.) je členem správní rady. Pracuje jako zástupce ředitele školy v Praze. Hovoří česky ( mateřský jazyk) a anglicky (angličtinu vyučuje). Studoval na Univerzitě Karlově v Praze.

Jozef Gáfrik (Mgr.) je předsedou správní rady. Členem správní rady se stal v době, kdy byl ještě studentem. Promoval v roce 2016 (Univerzita Karlova, právnická fakulta). Jozef Gáfrik mluví slovensky ( mateřský jazyk), česky, německy a anglicky.


Náš tým:

Josef Vochozka

Josef Vochozka (JUDr .) je ředitelem Educa International, o.p.s. od jejího založení (2007). Předtím byl ředitelem Tempus Office v České republice (1990-2002). V roce 1996 se stal ředitelem Národní agentury Socrates (1996-2007) a byl také odpovědný za implementaci dalších vzdělávacích programů EU v České republice. Josef Vochozka získal vzdělání na Univerzitě Karlově (právnická fakulta). Hovoří česky ( mateřský jazyk), anglicky a rusky.

Michal Benda

Michal Benda (Ing.) je členem dozorčí rady. Je odborníkem na ekonomiku. Předtím pracoval v hotelovém managementu a je aktivní v projektových aktivitách jako poradce odborné přípravy mladých lidí bez kvalifikace a jejich trenérů. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Hovoří česky (mateřský jazyk), německy, rusky.

Monika Kašová

Monika Kašová (Mgr.) působila ve školství v ČR i v zahraničí, pracovala jako konzultantka programu Comenius v Domu zahraniční spolupráce, na Metropolitní univerzitě Praha na Mezinárodním oddělení. Je dlouhodobou hodnotitelkou mezinárodních projektů pro Dům zahraniční spolupráce (program Fondy EHP a program Erasmus+), pro Vystudovala UJEP v Ústí nad Labem, absolvovala dva semestry studijního pobytu Erasmus na Technische Universität Chemnitz a jeden školní rok působila jako Comenius Teaching Assistant na Av Portugalsku. V Educa International je zodpovědná za Praktické stáže Erasmus+ a inkluzi, projektový management, projekty EU KA2. Hovoří česky, anglicky, portugalsky a německy.

Emma Stašáková

Emma Stašáková (Mgr.) je zodpovědná za tvorbu podcastu On Spot Abroad a zároveň je správce obsahu pro sociální média. Absolventka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, obor Hudební a zvukový design. Během studia na univerzitě absolvovala stáž v Makedonii v nahrávacím studiu F.A.M.E.'S. po dobu dvou po let, po nichž následně studijní pobyt na univerzitě v Zieloné Goře v Polsku. V současné době je stážistkou ve společnosti Educa International,o.p.s., kde je zodpovědná za přípravu podcastu s názvem EDUCA | On Spot Abroad a zároveň je správkyní obsahu pro sociální média. Kromě toho je autorkou podcastu z prostředí hudebního průmyslu, s názvem Termostat Space.

Kateryna Marodi

Kateryna Marodi (Bc.) Vystudovala EVS na Universitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Během studia na univerzitě 2 krát absolvovala stáž v ČR: studentská a následně absolventská stáž v Educa International, o.p.s. Na Metropolitní Univerzitě v Praze vystudovala obor Mezinárodní vztahy a evropská správa. V současnosti pracuje v Educa International a je zodpovědná za stáže ve firmách v ČR, Praktické stáže Erasmus+ a české studenty a absolventy v zahraničí. Hovoří česky, anglicky, ukrajinsky (mateřský jazyk) a rusky.

Justine Gault

Justine Gault (Bc.) je studentka Mgr. studia oboru Mezinárodní vztahy na La Rochelle Unviersité. V rámci své Praktické stáže Erasmus+ působila v Educa International od dubna do července 2022.

 

Mansi Mishra

Jmenuji se Mansi Mishra a jsem nadšená, že se s vámi mohu podělit o obohacující cestu mé stáže. V současné době jsem na stáži ve společnosti Educa International,o.p.s. zodpovědná za obsah sociálních sítí a podcasty. Tato příležitost mi umožnila získat cenné poznatky z oblasti produkce obsahu na sociálních sítích, a to v jednom z nejživějších měst Evropy – v Praze, v České republice. V Educa International jsem byla vystaven velkému množství vzdělávacích příležitostí, které mi umožnily rozšířit svou znalostní základnu a zdokonalit nové dovednosti související s tímto dynamickým průmyslem. Kromě toho byla tato zkušenost obzvláště významná, protože nesmírně rezonovala s osobními i akademickými zájmy. Nastoupením druhého bakalářského programu specializovaného na evropskou kulturu a společnost na Europa Universität Flensburg došlo k vytvoření souladu mezi teoretickými koncepty získanými na akademické půdě a jejich praktickou aplikací během stáže. Závěrem nelze slovy vyjádřit, jak jsem vděčná za tak vzrušující zážitek, který mě nejen profesně, ale i osobně povznesl. V rámci své Praktické stáže Erasmus+ působila v Educa International od dubna do srpna 2023.

Göknur Taniyan

  

Bakalářský titul v oboru rozhlas, televize a kino jsem získala na Aydın Adnan Menderes University v Turecku. V současné době studuji magisterské studium na stejném oddělení na Ege University. Zároveň pracuji jako Erasmus+ stážistka zodpovědná za sociální média v Educa International. Již jsem pracovala jako producent obsahu na sociálních sítích a video editor v Turecku. Je pro mě velmi vzrušující získat tyto nové zkušenosti v krásné evropské zemi. Jsem velmi nadšená a šťastná, že mám příležitost získat tuto zkušenost v Praze.

Chariklia Tsigaride

Nedávno se zúčastnila dobrovolnického projektu Evropského sboru solidarity (ESC) v jedné organizaci v polské Vratislavi. Během své dobrovolnické zkušenosti si rozšířila sociální, osobní a profesní dovednosti, což ji motivovalo k další profesní cestě účastí na stáži v rámci programu Erasmus+ prostřednictvím její domovské univerzity. V současné době je absolventkou MBA na University of Nicosia se zájmem o marketing-sociální média a řízení/koordinaci projektů. Zúčastnila se také projektu Local Solidarity, kde získala dovednosti v oblasti sociálních médií jako koordinátorka sociálních médií. Jejím kariérním cílem je pracovat v organizaci, kde může pomáhat komunitě s jejím rozvojem. Nyní tedy pracuje jako stážistka sociálních médií s úkoly v oblasti řízení/koordinace projektů ve společnosti Educa International, o.p.s.