EDUCA logo
MENU

KONTAKT

Sídlo firmy: EDUCA International, o.p.s. Na Moklině 289/16 163 00 Praha 6

IČ: 28187172
Číslo OID: E10124748
Č. ÚČTU CZK: 43-2545420207/0100
Č. ÚČTU EUR: 43-3611770227/0100

Pracoviště: EDUCA International, o.p.s. Strojírenská 260/14, 155 21 Praha – Zličín 2. poschodí – kancelář je vlevo na konci


Ředitel instituce: JUDr. Josef Vochozka +420 602 293 346 educaops@gmail.com

Stáže ve firmách v ČR, studenti ze zahraničí, Stáže Erasmus+, čeští studenti a absolventi v zahraničí, Projekty EU, Konsorcium Educa: Mgr. Monika Kašová: +420 702 062 044 educaops@gmail.com


Náš tým:

Josef Vochozka

Josef Vochozka (JUDr .) je ředitelem Educa International, o.p.s. od jejího založení (2007). Předtím byl ředitelem Tempus Office v České republice (1990-2002). V roce 1996 se stal ředitelem Národní agentury Socrates (1996-2007) a byl také odpovědný za implementaci dalších vzdělávacích programů EU v České republice. Josef Vochozka získal vzdělání na Univerzitě Karlově (právnická fakulta). Hovoří česky ( mateřský jazyk), anglicky a rusky.

Vladimíra Řeháčková

Vladimíra Řeháčková (Ing.) spolupracuje s Educa International od roku 2012. Dříve pracovala i v Tempus Office a v letech 2012-2015 a byla odpovědná za koordinaci projektu ESF „Škola druhé šance “ (přenos inovací ze Švédska) . Hovoří česky, anglicky. Vladimíra Řeháčková získala vzdělání na VŠE v Praze a část svého studia absolvovala ve Velké Británii (University of Stirling).

Michal Benda

Michal Benda (Ing.) je členem dozorčí rady. Je odborníkem na ekonomiku. Předtím pracoval v hotelovém managementu a je aktivní v projektových aktivitách jako poradce odborné přípravy mladých lidí bez kvalifikace a jejich trenérů. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Hovoří česky (mateřský jazyk), německy, rusky.