EDUCA logo
MENU

Setkání na ústředí Českých center v Praze

V rámci projektu Erasmus+ KA2 AQET (Assessment of Quality of Erasmus Traineeships)  číslo 2019-1-CZ01-KA203-061393 se konalo  11. a 12. 8. 2022 setkání na ústředí Českých center v Praze. Zúčastnili se ho Mgr. Tereza Puldová za ČC, zástupci Zahraničního oddělení Metropolitní univerzity Praha – Mgr. Jana Berousková a Mgr. Martina Fantová, zástupkyně Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Mgr. Renata Timková a zástupci Educa International JUDr. Josef Vochozka a Mgr. Monika Kašová. Ostatní projektoví partneři z Německa, Irska a Španělska bohužel kvůli jiným pracovním povinnostem nemohli přijet. 

Více / More >>