EDUCA logo
MENU

EXPROM


Odkazy:

Závěrečná zpráva k projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116.

Educa International odevzdala Závěrečnou zprávu k projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116. Finální výstup User Guide for Trainers of Second Chance Schools naleznete na našich webových stránkách volně ke stažení v sekci Aktuality stejně jako podrobnější informace o projektu.

User Guide for Trainers of Second Chance Schools

https://educaops.eu/wp-content/uploads/2021/12/FINAL_EXPROM-User-Guide-2-1.pdf

Diseminace projektu EXPROM

EXPROM_dissemination materials from partners

Setkání in Radovljici, Slovenia

V pondělí 29. srpna 2021 proběhlo v Radovljici ve Slovinsku setkání 4 zaměstnanců Educa International v rámci Závěrečného setkání k projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116. Dokončili jsme dokumentaci a podklady k platbám, zhodnotili naši práci a diskutovali možnosti diseminace projektu.

Online Meeting v Corku, Irsko

V pondělí 14. června a v úterý 15. června 2021 proběhlo online setkání v Corku, kterého se účastnilo 28 účastníků z našich projektových partnerských institucí.

ExPROM – projektové Konsorcium je zložené z piatich rozličných organizácií naprieč Európskou Úniou. EDUCA International o.p.s. (Česká republika),  Ljudska Univerza Radovljica (Slovinsko),  Vaasan Yliopisto (Fínsko), Centro Publico de Education de Personas Adultas Miguel Hernandez (Španielsko),  Social and Health Education Project (Írsko). Každá z organizácií má silnú a preukázateľnú históriu v oblasti vzdelávania dospelých a značný záväzok voči pribúdajúcim výzvam v oblasti motivácie a poradenstva. Projekt sa realizuje formou návštev každej z partnerských krajín, pri ktorých dochádza k priamej výmene skúseností. Počas takejto návštevy hostiteľská krajina pozve 10 zamestnancov, aby participovali na workshopoch a školeniach.

Výsledkom spojenia týchto rozmanitých inštitúcií je vzájomná výmena skúseností. Nejde o výstup, pri ktorom dochádza k vytvoreniu formálneho dokumentu. Výstupom tohto projektu je spracovanie jednotlivých poznatkov s cieľom ich ďalšieho využitia v budúcnosti každým účastníkom.


Tri kľúčové oblasti projektu:

  1. Posilňovanie iniciatívy zameranej na integráciu ľudí do vzdelávácích a tréningových služieb
  2. Zlepšenie stratégií a metód vedenia podpory prístupu k získavaniu a realizácii certifikovaných kurzov pre osoby, ktorím hrozí, že budú marginalizované
  3. Treťou kľúčovou oblasťou je rozširovanie nových metód na dosahovanie, usmerňovanie a motiváciu učiteľov pri zvyšovaní kompetencií a odbornej kvalifikácie

Školenie sa uskutočnilo 26. – 28.11.2018 v Slovinsku. Pre viac informácií, navštívte Facebook Educa International.


Více / More >>