EDUCA logo
MENU

Culture Is You

Multiplier Event k projektu Culture is You

3️⃣ 0️⃣ . dubna 2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 4️⃣ se ve studovně Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem konal Multiplier Event k našemu projektu Erasmus+ Culture is You. Představili jsme všechny projektové výstupy, které budou již brzy volně přístupné ke stažení z webových stránek projektu www.cultureisyou.com

Multiplier Event k projektu Culture is You

Zveme studenty a pedagogy UJEP na akci Multiplier Event – představení projektu Culture is You dne

3️⃣ 0️⃣. dubna 2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 4️⃣ ve studovně Pedagogické fakulty UJEP od 1️⃣ 3️⃣. 0️⃣ 0️⃣ hodin.
V rámci akce se stručně seznámíte s tímto projektem a budou představeny projektové výstupy, které budou již brzy volně přístupné ke stažení z webových stránek projektu. Všechny výstupy tohoto projektu jsou vhodné k využití v pedagogické praxi. Na všechny účastníky bude čekat drobné občerstvení. Těšíme se na Vaši účast.

Akce Exchange Event se konala 10. dubna 2024

Dne 10. dubna 2024 se v rámci projektu CISU uskutečnila akce Exchange Event, které se zúčastnili španělští, čeští a polští učitelé a odborníci. Během akce proběhla diskuse o výsledcích projektu a zkušenostech při používání těchto materiálů v rámci pilotního testování všech produktů v jednotlivých partnerských zemích.

Pilot Testing všech našich výsledků projektu CISU

V týdnu od 18. března do 22. března Educa International provedla pilotní testování všech našich projektových výsledků v rámci projektu KA2 Erasmus+ Culture is You. Pilotní testování proběhlo na Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru odborné přípravy v Sezimově Ústí.

V nejbližší době budou zveřejněny všechny hotové Výsledky projektu (Didaktický koncept, Výukové materiály, Desková hra a koncept Workshopu) v angličtině, češtině, němčině a španělštině. Více informací naleznete na webových stránkách https://www.cultureisyou.com/en

Další TPM k projektu Culture is You se konalo v termínu 7. – 8. března 2024 v Praze.

Během dvoudenního setkání jsme společně zhodnotili druhý rok projektu, ujasnili si poslední úkoly k dokončení projektových výstupů,, strategii diseminace výsledků a výstupů tohoto projektu.

Nová videa k Erasmus+ projektu KA2 CISU

Na našem Youtube kanálu naleznete 2 nová videa ke končícímu projektu Erasmus+ KA2 Culture is You.

Leden 2024 Dokončování projektu

Podívejte se na naše promo video

K vidění na našem youtube channel

Leták Culture is You

PR1 zveřejněn

Další TPM k projektu Culture is You se konalo v termínu 13. – 14. dubna 2023 v Madridu.

Během dvoudenního setkání jsme společně zhodnotili první rok projektu, ujasnili si další úkoly následujícího období a strategii oslovování cílové skupiny. Poslední TPM se bude konat za rok v Praze, už nyní se těšíme na naše projektové partnery.

Pravidelná online setkání s našimi projektovými partnery v rámci nového Erasmus+ projektu Culture is You!

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠEHO PROJEKTU CULTURE IS YOU

Veškeré důležité informace o našem novém projektu naleznete na této webové stránce

FCB profil https://www.facebook.com/profile.php?id=100086739879308

IG profil https://www.instagram.com/cultureisyou/

⚫️⚪️ CULTURE IS YOU

Setkání s našimi projektovými partnery v rámci nového Erasmus+ projektu Culture is you v Grazu, Rakousko

19. a 20. září 2022 jsme se v Grazu, v Rakousku setkali s našimi novými projektovými partnery MAD for Europe, bit schulungscenter a Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja!!!

Pre-kick-off setkání online

Náš nový Erasmus+ KA2 projekt CisU?

Na prvním pre-kick-off setkání proběhlo krátké představení a další kroky budou diskutovány během kick-off meeting v Rakousku v září 2022.

Společně s našimi partnery MAD for Europe Španělsko, Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja, Polsko a bit schulungscenter innovation, Rakousko spolupracujeme na kulturním povědomí a pozorumění mezi mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Těšíme se na nadcházející spolupráci se skvělým projektovým týmem!

Více / More >>