EDUCA logo
MENU

Culture Is You

Podívejte se na naše promo video

K vidění na našem youtube channel

Leták Culture is You

PR1 zveřejněn

Další TPM k projektu Culture is You se konalo v termínu 13. – 14. dubna 2023 v Madridu.

Během dvoudenního setkání jsme společně zhodnotili první rok projektu, ujasnili si další úkoly následujícího období a strategii oslovování cílové skupiny. Poslední TPM se bude konat za rok v Praze, už nyní se těšíme na naše projektové partnery.

Pravidelná online setkání s našimi projektovými partnery v rámci nového Erasmus+ projektu Culture is You!

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠEHO PROJEKTU CULTURE IS YOU

Veškeré důležité informace o našem novém projektu naleznete na této webové stránce

FCB profil https://www.facebook.com/profile.php?id=100086739879308

IG profil https://www.instagram.com/cultureisyou/

⚫️⚪️ CULTURE IS YOU

Setkání s našimi projektovými partnery v rámci nového Erasmus+ projektu Culture is you v Grazu, Rakousko

19. a 20. září 2022 jsme se v Grazu, v Rakousku setkali s našimi novými projektovými partnery MAD for Europe, bit schulungscenter a Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja!!!

Pre-kick-off setkání online

Náš nový Erasmus+ KA2 projekt CisU?

Na prvním pre-kick-off setkání proběhlo krátké představení a další kroky budou diskutovány během kick-off meeting v Rakousku v září 2022.

Společně s našimi partnery MAD for Europe Španělsko, Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja, Polsko a bit schulungscenter innovation, Rakousko spolupracujeme na kulturním povědomí a pozorumění mezi mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Těšíme se na nadcházející spolupráci se skvělým projektovým týmem!

Více / More >>