EDUCA logo
MENU

Svátek sv. Václava

Tento den je svátkem zasvěceným svatému Václavovi, který zaujímá významné místo v historii a kultuře českého lidu. Svatý Václav je považován za patrona Čechů a je významnou postavou českých dějin.

Více / More >>