EDUCA logo
MENU

AQET

PROJECT KA2 ERASMUS+:

Assessment of Quality of Erasmus Traineeships“ (AQET)

Hodnotenie kvality Erasmus stáží

Začátek projektu: 01/09/2019

Konec projektu: 31/08/2022

Koordinátor projektu: EDUCA INTERNATIONAL o.p.s., Česká republika

Partneři projektu:

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA o.p.s., Česká republika

TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF, Německo

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH, Slovenská republika

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, Španělsko

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH, Velká Británie

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a přínos stáží vytvářením užší spolupráce firem a univerzit při realizaci praktických stáží. Výsledným výstupem bude hodnotící formulář (pro stážisty a firmy), který budou moci stážisté použít jako reference pro budoucího zaměstnavatele. Firmám pak umožní jednoduché zhodnocení proběhlé stáže.

Doposud realizované aktivity:

Ke konci února 2021 byla podána průběžná zpráva projektu shrnující dosavadní práci. Od schválení projektu byla uskutečněna dvě mezinárodní setkání. Kick off meeting se konal v listopadu 2019 v prostorách Metropolitní univerzity Praha. Druhé setkání proběhlo v září 2020 na Technische Hochschule Deggendorf.

První setkání (Kick off meeting) se konalo v listopadu 2019 na Metropolitní univerzitě Praha.

Během dopoledne prvního dne se členové týmu vzájemně seznámili a prohlédli si prostory Metropolitní Univerzity Praha. Odpoledne byla přednesena prezentace koordinátora o plánovaných projektových aktivitách podpořených ze strany Domu zahraniční spolupráce a pravidlech financování. Vnitřní pravidla projektu byla diskutována a bylo stanoveno rozdělení úkolů mezi partnery. Večer byla naplánována organizovaná prohlídka města s průvodcem a večeře.

Druhý den tým začal diskuzí o rolích a aktivitách potřebných k přípravě během dalších měsíců a pokračoval dohodou o harmonogramu plánovaných setkáních. Celé setkání bylo uzavřeno společným termínem plánovaného druhého setkání v Edinburghu.

Druhé setkání bylo organizováno Technische Hochschule Deggendorf v září 2020 v Deggendorfu.

Druhé setkání se mělo uskutečnit v Edinburghu, ale díky pandemii COVID bylo místo změněno na Deggendorf. Technische Hochschule Deggendorf zorganizovala setkání 6 partnerů z čehož 2 partneři ze Slovenska a UK byli připojeni přes platformu ZOOM. Tématem setkání byla skupinová práce na úkolech spojených se společným výstupem a dotazníkem. Projektoví partneři byli rozděleni do tří skupin – skupiny se věnují studentům, institucím a univerzitám. Všechny skupiny mají za úkol do příštího setkání vytvořit výzkum týkající se jejich zkoumané oblasti (skupiny). Výzkum se bude týkat názoru na kvalitu požadavků na stáže a preferované možnosti dotazníkového formuláře.

Druhým úkolem setkání byla diskuse o přípravě materiálů, které mohou pomoci shromáždit a sumarizovat zvláštnosti a příklady dobré praxe jednotlivých zemí týkající se praktických stáží z hlediska vlastních zkušeností.    

Třetí setkání bylo organizováno The Edingburgh University v květnu 2022 Edinburghu.

 2.a 3.května 2022 se v Edinburghu 🏴󠁧 konalo setkání projektových partnerů KA2 Erasmus+ projektu AQET za účelem zkvalitnění obsahové náplně Praktických stáží Erasmus+. Účastníci se ho účastnili buď fyzicky nebo online pomocí platformy ZOOM. Zástupci Educa International o.p.s., Metropolitní univerzity Praha, Univerzity Pavla Josefa Šafárika a University of Edinburgh se účastnili fyzicky, kolega ze Španělska z University of Bilbao (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA) se účastnil online díky platformě ZOOM. Během prvního dne bylo naplánováno setkání se zástupci Kariérního Centra Unviersity of Edinburgh. Byli jsme detailně informováni o jeho agendě ve spojení s programem Erasmus+. Během druhého dne byly diskutovány výsledky dotazníkového šetření, které budou použity k plánovanému výstupu projektu.

 

Čtvrté setkání bylo organizováno Univerzitou Pavla Josefa Šafárika v červnu 2022 v Košicích na Slovensku.

9.a 10.června 2022 se v Košicích konalo setkání projektových partnerů KA2 Erasmus+ projektu AQET.

Závěrečné setkání k projektu AQET v Bilbao, Španělsko
Od 4.až 6. července 2022 se v Bilbao, Španělsko konalo závěrečné setkání projektových partnerů KA2 Erasmus+ projektu AQET číslo 2019-1-CZ01-KA203-061393. Děkujeme všem za setkání!

Setkání na ústředí Českých center v Praze

V rámci projektu Erasmus+ KA2 AQET (Assessment of Quality of Erasmus Traineeships)  číslo 2019-1-CZ01-KA203-061393 se konalo  11. a 12. 8. 2022 setkání na ústředí Českých center v Praze. Zúčastnili se ho Mgr. Tereza Puldová za ČC, zástupci Zahraničního oddělení Metropolitní univerzity Praha – Mgr. Jana Berousková a Mgr. Martina Fantová, zástupkyně Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Mgr. Renata Timková a zástupci Educa International JUDr. Josef Vochozka a Mgr. Monika Kašová. Ostatní projektoví partneři z Německa, Irska a Španělska bohužel kvůli jiným pracovním povinnostem nemohli přijet. 

AQET projekt navrhl vytvoření dvou Intelektuálních výstupů.

1) První z nich je evaluační formulář, který sjednotí informační hodnotu o odvedené práci stážisty nejen z pohledu profesionální expertízy, ale i z pohledu dosažených jazykových znalostí a sociálních dovedností. Hodnocení je zaměřeno pro použití ze strany vysílající univerzity, případně pro konsorcium za účelem uznání ECTS kreditů z Praktické stáže Erasmus+, ale také pro oprávněnost čerpání grantu. Nicméně kvalitní hodnocení je základem pro studenta či čerstvého absolventa k doložení předchozích zkušeností při hledání práce.

Evaluační formulář pro Praktické stáže Erasmus+ byl vytvořen na základě zkušeností univerzit, studentů, čerstvých absolventů a přijímajících firem/společností.

Dotazník numbers

Dotazník rating system

Dotazník ticking

2) Druhým výstupem měl být manuál pro firmy a přijímající instituce za účelem stanovení pravidel pro stážisty včetně hodnocení stážistů podle unifikovaných pravidel tak, aby stáž byla maximálně přínosná pro obě zúčastněné strany. Prezentace o programu Erasmus+ zaměřující se na instituce/společnosti, které mají zájem o aktivitu Praktických stáží Erasmus+.

AQET Final Report

Prezentace je ke stažení zde.

Projektová žádost AQET byla schválena, avšak Intelektuální výstup č. 2 nebyl schválen a grantová dohoda neobsahovala vytvoření Intelektuálního výstupu č. 2. Zároveň došlo k rapidnímu zkrácení rozpočtu.

Více / More >>