EDUCA logo
MENU

AQET

PROJECT KA2 ERASMUS+:

Assessment of Quality of Erasmus Traineeships“ (AQET)

Hodnotenie kvality Erasmus stáží

Začátek projektu: 01/09/2019

Konec projektu: 31/08/2022

Koordinátor projektu: EDUCA INTERNATIONAL o.p.s., Česká republika

Partneři projektu:

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA o.p.s., Česká republika

TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF, Německo

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH, Slovenská republika

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, Španělsko

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH, Velká Británie

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a přínos stáží vytvářením užší spolupráce firem a univerzit při realizaci praktických stáží. Výsledným výstupem bude hodnotící formulář (pro stážisty a firmy), který budou moci stážisté použít jako reference pro budoucího zaměstnavatele. Firmám pak umožní jednoduché zhodnocení proběhlé stáže.

Doposud realizované aktivity:

Ke konci února 2021 byla podána průběžná zpráva projektu shrnující dosavadní práci. Od schválení projektu byla uskutečněna dvě mezinárodní setkání. Kick off meeting se konal v listopadu 2019 v prostorách Metropolitní univerzity Praha. Druhé setkání proběhlo v září 2020 na Technische Hochschule Deggendorf.

První setkání (Kick off meeting) se konalo v listopadu 2019 na Metropolitní univerzitě Praha.

Během dopoledne prvního dne se členové týmu vzájemně seznámili a prohlédli si prostory Metropolitní Univerzity Praha. Odpoledne byla přednesena prezentace koordinátora o plánovaných projektových aktivitách podpořených ze strany Domu zahraniční spolupráce a pravidlech financování. Vnitřní pravidla projektu byla diskutována a bylo stanoveno rozdělení úkolů mezi partnery. Večer byla naplánována organizovaná prohlídka města s průvodcem a večeře.

Druhý den tým začal diskuzí o rolích a aktivitách potřebných k přípravě během dalších měsíců a pokračoval dohodou o harmonogramu plánovaných setkáních. Celé setkání bylo uzavřeno společným termínem plánovaného druhého setkání v Edinburghu.

Druhé setkání bylo organizováno Technische Hochschule Deggendorf v září 2020 v Deggendorfu.

Druhé setkání se mělo uskutečnit v Edinburghu, ale díky pandemii COVID bylo místo změněno na Deggendorf. Technische Hochschule Deggendorf zorganizovala setkání 6 partnerů z čehož 2 partneři ze Slovenska a UK byli připojeni přes platformu ZOOM. Tématem setkání byla skupinová práce na úkolech spojených se společným výstupem a dotazníkem. Projektoví partneři byli rozděleni do tří skupin – skupiny se věnují studentům, institucím a univerzitám. Všechny skupiny mají za úkol do příštího setkání vytvořit výzkum týkající se jejich zkoumané oblasti (skupiny). Výzkum se bude týkat názoru na kvalitu požadavků na stáže a preferované možnosti dotazníkového formuláře.

Druhým úkolem setkání byla diskuse o přípravě materiálů, které mohou pomoci shromáždit a sumarizovat zvláštnosti a příklady dobré praxe jednotlivých zemí týkající se praktických stáží z hlediska vlastních zkušeností.    

Více / More >>