EDUCA logo
MENU

Projekt ESF – Škola druhé šance

 

Projekt ESF OP LZZ „Škola druhé šance“, realizovaný v rámci výzvy CZ.1-04/5.1.01/77.00165 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno MPSV pod čj.: OP LZZ/5.1/77/00165. Práce na projektu byla zahájena 1. července 2012 a projekt byl realizován po dobu 3 roků. Součástí projektu bylo pilotní ověření u 50 mladých lidí bez kvalifikace. Hlavním cílem byl přenos inovací v oblasti podpory mladých lidí bez ukončeného odborného vzdělání. Partnery projektu byly 3 švédské instituce aktivně působící v této oblasti a Středočeský kraj. Na projektu jsme úzce spolupracovali také s MPSV a MŠMT.

Pilotní ověřování přineslo velmi zajímavé výsledky, ale odhalilo řadu problémů, které je třeba řešit, chceme-li přijít na pomoc mladým lidem při získávání pracovních dovedností pro jejich uplatnění na trhu práce, ale i v občanském životě. Toto téma je dlouhodobě podporované v EU, zatímco u nás stále není prioritou.

 

kola-druh-ance-logo

 


Projekt je nutno chápat jako sociální program, nikoliv jako vzdělávací projekt. Jedná se zde o získávání praktických dovedností pro lepší uplatnění na trhu práce a nikoliv o odborné vzdělávání. Program Second Chance School je v EU podporován od roku 1997 a v prosinci roku 2011 Evropský parlament schválil rezoluci, která vyzývá členské země k většímu využívání škol druhé šance na podporu praktických zkušeností mladých lidí bez odborné kvalifikace, aby byli zaměstnatelní.

 

 

 

 

Záměrem projektu bylo vytvořit podmínky pro získání profesních dovedností mladých lidí ve věku do 25 let v rámci tzv. „Školy druhé šance“ jako sociálního programu pro mladé lidi bez vzdělání a to bez ohledu na pohlaví, zdravotní handicap, národnost, barvu pleti, náboženství, jazykovou rozdílnost či jiné důvody, kteří nezískali odborné vzdělání a jejichž postavení na trhu práce je výrazně horší ve srovnání s ostatním mladými lidmi s odbornou kvalifikací „Podrobnější informace o projektu zde“

Educa International, o.p.s. je jedinou organizací v ČR, která je členem E2C – Evropské asociace měst, institucí a škol druhé šance.

sladeno_1


loga

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Více / More >>