EDUCA logo
MENU

Setkání členů konsorcia EDUCA International na MUP

Ve čtvrtek dne 6. října 2022 se uskutečnilo setkání členů konsorcia EDUCA International v budově Metropolitní univerzity Praha. Mezi účastníky byli koordinátoři programu Erasmus+ menších vysokých škol a nově zapojených vysokých škol/vyšších odborných škol. Vzhledem k dalším pracovním povinnostem se několik kolegů bohužel nemohlo osobně dostavit. Během setkání byla probrána následující témata:
– Možnosti nabízené konsorciem EDUCA a pravidla pro čerpání grantů
– Dokumentace nutná pro účast na mobilitě (studium, stáž, výuka, školení)
– Informace o realizovaných stážích v rámci konsorcia (mapa stáží)
– Výše rozpočtů, které jsou k dispozici z let 2021 a 2022 do zemí zapojených v programu Erasmus
– Mobility do Velké Británie a Severního Irska v následující době z rozpočtu pro rok 2022 a 2023
– Kreditová mobilita a možností získání grantů z rozpočtu Educa v tomto akad. roce
– Nový program Erasmus 2021-2027 a nová administrativní pravidla a nové možnosti v mobilitách (krátkodobé mobility a mimo-EU)
– Povinné pojištění účastníků stáží (nově i studentů) a možnost pro využití pojištění ERAPO, které pokrývá pojištění odpovědnosti na pracovišti
– Výměna zkušeností
– Projednání účasti na tzv. Staff Week v zahraničí ve spolupráci se zahraniční vysokou školou,
– Účast zahraničních expertů z praxe ve výuce na VŠ/VOŠ v ČR.

Setkání bylo ukončeno výměnou zkušeností a diskusí.
Děkujeme všem účastníkům za příspěvky v diskusi, děkujeme kolegům ze Zahraničního oddělení MUP za pomoc s organizací a poskytnutí prostoru k setkání.

Více / More >>