EDUCA logo
MENU

Erasmus+ Praktické stáže pro studenty a absolventy do zemí Evropy – KA 131


Pro zajišťování stáží využívá konsorcium svých širokých kontaktů v celé Evropě a objem realizovaných stáží každoročně narůstá. Velký rozsah stáží je možné absolvovat v Belgii, Španělsku, Švédsku, možnosti jsou však ve všech zemích zapojených do programu. Studenti a absolventi mají možnost si sami najít stáž v zahraničí a požádat o grant z programu Erasmus+ na její realizaci.

Konsorcium EDUCA

Konsorcium Educa je největším konsorciem vysokých škol pro implementací stáží v rámci programu Erasmus+. Vysílá studenty a absolventy VŠ na stáže od roku 2008 a k dnešnímu dni je v konsorciu zapojeno 19 českých vysokých škol a VOŠ. Studentům a absolventům je umožněna stáž za stejných podmínek, které platí pro vysoké školy a VOŠ. V současné době vysílá konsorcium ročně až 90 stážistů, kterým poskytuje grant z rozpočtu Erasmus+. Nově od roku 2016 vysíláme rovněž pedagogy na výuku do zahraničních univerzit a zaměstnance VŠ a VOŠ na odbornou přípravu do zahraničních univerzit, nebo do firem či institucí. A od roku 2018 začínáme vysílat i studenty na studijní pobyty a pro školy zajišťujeme kreditovou mobilitu.

Granty jsou přidělovány studentům z prostředků Evropské unie podle pravidel EU a podle pravidel DZS mohou být čerpány. Všechny granty určené pro studenty a absolventy na realizaci stáží musí být použity pouze k tomuto účelu a nevyčerpané granty musí konsorcium vrátit.

Educa International o.p.s. je schopna financovat délku Praktických stáží Erasmus+ maximálně 6 měsíců a 0 dní. Prosíme studenty a čerstvé absolventy VŠ /VOŠ zapojených v konsorciu, aby při plánování svých mobilit brali toto v úvahu. Děkujeme za pochopení!

 

Kde hledat moji Praktickou stáž Erasmus+? 

Checklist před odjezdem na mobilitu

   

DROZD

ESN

Výzva 2023 Green Travel

 

Výzva 2023 Inkluze

Proč vyjet na Erasmus?


Stáže lze v tomto akademickém roce zajistit pouze pro studenty a absolventy těchto vysokých škol bez ohledu na to, zda student studuje denní nebo distanční formou, nebo zda jde o studenta bakalářského, magisterského oboru, či o studenta PhD. Na stáž může konsorcium EDUCA International, o.p.s. vyslat kteréhokoliv studenta vysoké školy (člena konsorcia), a to bez ohledu na občanství či trvalý pobyt studenta.

 

  

Aktuální nabídka Praktických stáží v Českých Centrech 

Další aktuální nabídky naleznete na v sekci Aktuality nebo na našich sociálních sítích 

Pro další nabídky Praktických stáží Erasmus+ prosím navštivte webové stránky Erasmus Intern.org  

https://erasmusintern.org/
https://wse.solidintern.com/
globalplacement.com
myinternship.eu
workaway.info
trainingexperience.org
environmentjobs.com

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STUDENTSKÝCH A ABSOLVENTSKÝCH STÁŽÍ

 

 

[table] Firma, Obor, Stát, Město 

Academia Speakeasy S.L., Business / Education / Applied Languages/Social Sciences více, Spain, Barcelona 

Accademia Studioitalia, Marketing and Social Marketing více, Italy, Rome 

Agifodent, Education / Teaching vice, Spain, Granada 

Bayern Handwerk International GmbH, Consulting and Fairs více, Germany, Munich / Nürnberg

Black and White home S.L., Tourism and Hospitality / Business Management více, Spain, Barcelona 

Bracap Global Tours, Tourism více, Spain, Barcelona 

Camino Barcelona, Language School více, Spain, Barcelona

Cara International, Recruitment více, Ireland, Castlebar

Centre for the Development or Renewable Energy Sources, Energy / Biomass Unit/ Biomass Laboratory více, Spain, Madrid

Czech Centre Brussels, Cultural Diplomacy / Research / Communication / Promotion více, Belgium, Brussels 

Czech Centre Brussels, Graphic Desing / Translation více (CZ) (EN), Belgium, Brussels

Czech Centre Madrid, Cultural Management více, Spain, Madrid

Czech Trade, German Foreign Office více, Germany, Düsseldorf 

Digital demand D2 – Analyst, Data / Analysis více, Spain, Madrid 

Digital demand D2 – HR Manager, Data / Analysis více, Spain, Madrid 

Digital demand D2 – Media Manager, Data / Analysis více, Spain, Madrid 

Digital demand D2 – Project Manager, Data / Analysis více, Spain, Madrid 

Digital demand D2 – Technical Analyst, Data / Analysis více, Spain, Madrid 

Embassy of the Czech Republic in London, Visa and Consular Dpt. více, UK, London

Escapada Rural, Tourism více, Spain, Barcelona 

Eurozyto GmbH, Pharmacy více, Germany, Königstein 

Hoteles BBB, Tourism více, Spain, Benidorm 

Instituto Berlin, Education více, Germany, Berlin 

Instituto Comprensivo, Education více, Italy, Villaputzu 

Instituto Hispánico de Murcia S.L., Education více, Spain, Murcia 

KU Leuven / Biodiversity International, Health Service více, Belgium, Leuven 

MGM Golf Plaza, Hotel / Tourism více, Spain, Tenerife 

NABU, Ecology více, Germany, Berlin 

Open Cultural Centre Barcelona, Education / Social Work více, Spain, Barcelona 

Open Cultural Centre Polycastro, Education / Social Work více, Greece, Polycastro

Pappagallo d.o.o, Education více, Croatia, Split 

PASSNFLY, IT / Operations / Admin&Business / HR více, Spain, Barcelona

Placement in Portugal, Human Resoures více, Portugal, Lisbon

Prios Kompetanse, Training / Software Development více, Norway, Steinkjer 

Proyecto Espanol – Graphic Design, Language School více, Spain, Alicante 

Proyecto Espanol – Marketing Assistant, Language School více, Spain, Alicante/ Granada 

Royal Botanic Garden, Plant Science více, United Kingdom, Edinburgh 

Studio3, Education více, Spain, Alicante 

Spanish Work Exchange Programme, Public Relations více, Spain, Canary Islands 

Surf Travel, Surf School více, Portugal, Ferrel 

ULisboa, Education – International Relations více, Portugal, Lisbon 

University of Sassari, Education více, Italy, Sassari 

UNISER, Education / Mobilities více, Italy, Forli

Underwriters Laboratories Ibérica S.L., Market Intelligence Department více, Spain, Barcelona

ZNI, Mobility Project Assistant více, Slovenia, Maribor 

[/table]