EDUCA logo
MENU

Projekty Erasmus+

Projekty Erasmus+ zahrnují aktivity z oblasti vzdělávání a mládeže, přičemž do vzdělávání patří i vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání na základních školách a ve školkách. Educa se ve své činnosti zaměřuje na účast v projektech tohoto typu ať již jako konsorcium Educa, nebo jako koordinátor či partner dalších projektů.


EDUTRAIN

Závěrečná zpráva k projektu číslo 2019-1-CZ01-KA104-060790 Educa International odevzdala Závěrečnou zprávu k projektu KA1 EDUTRAIN 2019-1-CZ01-KA104-060790. Podrobnější informace o projektu naleznete zde. Summary Německo Francie Dánsko Švédsko

AQET

“Assessment of Quality of Erasmus Traineeships“ (AQET) Start of Project: 01/09/2019 End of Project: 31/08/2022 Coordinator of the project: EDUCA INTERNATIONAL o.p.s., Czech Republic Partners: METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA o.p.s., Czech Republic TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF, Germany UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH, Slovakia UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, Spain THE UNIVERSITY OF EDINBURGH, United Kingdom […]


AQET

PROJECT KA2 ERASMUS+: “Assessment of Quality of Erasmus Traineeships“ (AQET) Hodnotenie kvality Erasmus stáží Začátek projektu: 01/09/2019 Konec projektu: 31/08/2022 Koordinátor projektu: EDUCA INTERNATIONAL o.p.s., Česká republika Partneři projektu: METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA o.p.s., Česká republika TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF, Německo UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH, Slovenská republika UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, Španělsko THE […]

SLADENO

Projekt je zaměřen na podporu mladých lidí, kteří nedokončili odborné vzdělání a mají problémy s uplatněním na trhu práce. Bude realizován v letech 2016 až 2018 a je zaměřen i na problematiku mladých přistěhovalců, zejména na jejich integraci a přípravu pro zapojení do pracovního procesu. Projekt koordinuje partner z Německa, dalšími účastníky jsou partneři z Norska,  Velké Británie a Educa z České republiky.


OPEN THE DOORS

V projektu „Open the Doors“ koordinovaném španělskou institucí je Educa partnerem a jeho smyslem je vytvořit podmínky pro mladé lidi, kteří vyrůstali v podmínkách bez možnosti vzdělání a uplatnění na trhu práce, aby se mohli realizovat nejen v pracovním procesu a nežili na okraji společnosti nebo ve vyloučených komunitách a mohli se integrovat zpět do společnosti.

V tomto projektu jde hlavně o komunikaci a sociální začleňování jednotlivců.


VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH – GRUNDTVIG

V rácmi vzdělávání dospělých měla Educa v tomto projektu možnost seznámit se s prací obdobných institucí v práci s mladými lidmi bez odborné kvalifikace (bez ukončeného vzdělání) a uskutečnily se návštěvy 3 institucí v zahraničí.

V červenci 2016 se uskutečnila týdenní cesta do školy v polské Lodži a seznámení se s jejich přístupem a formou přípravy mladých lidí. Druhá cesta se uskutečnila v říjnu 2016 do švédské Školy druhé šance v Malmö. Poslední cesta na Košickou Univerzitu byla realizována v roce 2017.


LEONARDO DA VINCI

Projekt LdV zaměřený na stáže absolventů vysokých škol pro získání praktických zkušeností po ukončení studia za účelem lepšího uplatnění na trhu práce byl realizován v letech 2013-2015 a umožnil vyslat 16 absolventů z 9 českých vysokých škol do 7 firem v 5 zemích EU s grantem z rozpočtu EU. Spolupráce s většinou z těchto firem pokračuje dosud pouze s tím rozdílem, že stážisty vysíláme z řad studentů a absolventů v rámci konsorcia Educa s granty Erasmus+.

Národní agentura Erasmus+ za tento projektu udělila naší obecně prospěšné společnosti „Pečeť kvality“.


ATEST “Quality assessment of traineeships”

Projekt ATEST byl realizován jako dvouletý projekt Erasmus+ KA2 v letech 2014-2016 za účelem efektivního využívání kreditového systému pro stáže studentů a absolventů vysokých škol a doporučení postupu pro jejich vyhodnocování a přiznávání kreditů (ECTS) za stáže absolvované v rámci programu Erasmus+. Pro všechny zájemce o hodnocení stáží byl vytvořen Manuál, který je k dispozici v 9 oficiálních jazycích EU a v baskičtině. Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit