EDUCA logo
MENU

Zkušenosti účastníků

Příklady dobré praxe z České republiky

Svářečem po dlouhé cestě hledání sebe samého. Mezi prvními účastníky byl i  Michal, velice inteligentní mladý muž ve věku 26 roků, který ovšem nedokončil žádnou odbornou přípravu a byl bez kvalifikace a tudíž i bez práce a  téměř 10 let v  evidenci úřadu práce. Projevil zájem o  profesi elektrikáře nebo mechanika kopírovacích strojů. Na mechanika jsme nenašli trenéra ani vhodnou firmu a  tak se rozhodl pro elektrikáře v  OUaPŠ Kladno-Vrapice. Asi po dvou měsících přípravy poslal do Školy druhé šance dopis, ve kterém píše: „Vážená Školo druhé šance,musím se sebou začít něco dělat. Mám toho poslední dobou hodně na mysli. A čím víc pro to dělám, tím víc od toho očekávám. Nekladu si nesmyslné nároky a vím, že když něco člověk chce, tak to nezíská ze dne na den a musí mít životní cíle, které ho motivují paralelně. Nebyl jsem spokojený se svým starým životním stylem a konkrétně jeho strukturou. Tím pádem zesiluji tlustou čáru, která signalizuje, že začínám nový život. K tomu je zapotřebí dobrá práce. K tomu, aby člověk měl dobrou práci, musí něco dobře umět.Abych pravdu řekl, tak o to polepšit se a zlepšit svůj svět se snažím dlouho. Škola druhé šance přišla v pravý čas a podala mi pomocnou ruku a já jsem rád, že jsem si s ní plácnul. Díky této možnosti a škole Vrapice mám možnost ve svých 26 letech se něčemu naučit ve vybavených dílnách za pomoci odborných mistrů v oboru elektrikář. Vážím si toho, že Vaše společnost se chopila tohoto projektu a toho, že jste přijali i název Škola druhé šance. Pro člověka, který toho v životě spoustu zanedbal, je to doslova životní krédo překračující hranice transcendence. Děkuji Vám za Vaši práci a za vše, co se snažíte dělat pro mladé lidi. Pevně věřím, že já se této příležitosti chopím a  Škola druhé šance bude na  mě hrdá a na sebe také, protože i ona je jedním z katalyzátorů šance, která je přede mnou. Děkuji Vám a celému týmu Školy druhé šance přeji hodně úspěchů. Michal“

O obor měl zájem, absolvoval 3 měsíce přípravy u  trenéra v  této škole a  požádal nás o  příspěvek na  svářečský kurz, který mu byl celý zaplacen v rámci projektu, ale po několika dnech přestal docházet a oznámil dobrovolný nástup do nemocnice na delší léčení. V tom okamžiku jsme se obávali, že svůj slib nesplní. Stalo se však, co nikdo nečekal – Michal se vrátil z léčení po půl roce, nastoupil do svářečského kurzu a ten úspěšně dokončil. V té době mu již bylo 27 let a v ruce držel nejen certifikát Školy druhé šance, ale díky tomuto projektu se stal i skutečným profesionálem – svářečem a hned získal práci. Michal se dokázal odpoutat od  minulosti a  skutečně změnil svůj život. Určitě to nebylo jednoduché, ale on to zvládl. Svůj velký podíl na jeho úspěchu má i  Škola druhé šance, ale jednoznačně to vyžaduje silnou vůli účastníka programu. A tu Michal měl.


S podporou Školy druhé šance studentem odborného učiliště Daniel pochází z  Bulharska, v  Čechách zahájil studium na  odborné škole, kde se učil truhlářem, ale studium nedokončil hned v  prvním roce studia a  několik let byl veden na  úřadu práce jako nezaměstnaný. Přihlásil se do  programu Škola druhé šance a  znovu si vybral profesi truhláře v Odborném učilišti a Praktické škole Kladno-Vrapice. Dostal se ke skvělému trenérovi, který se mu věnoval po dobu 3 měsíců, a když viděl jeho nadšení a snahu všechno zvládat co nejlépe, navrhl mu pokračovat ve studiu na této škole a  získat výuční list. Daniel tuto nabídku přijal a  v  současné době má ukončené 2 roky studia a  čeká ho poslední rok přípravy a  pak závěrečná zkouška. Daniel patřil mezi ty účastníky programu, kteří si opravdu vážili možnosti účasti v  tomto programu, ale i  toho, že dokáží úkoly zvládat. Na  Školu druhé šance vzpomíná jako na  jedinečnou příležitost jak se dostat k  odbornému vzdělání a  jak překonat i  předchozí problémy spojené s neúspěchem předchozího studia.

Více / More >>