EDUCA logo
MENU

Vysílání pedagogů a zaměstnanců VŠ / VOŠ do zemí Evropy – KA 103

Konsorcium získalo i v tomto akademickém roce pro pedagogy a zaměstnance vysokých škol, které jsou členy konsorcia, granty Erasmus+ na výuku, školení, nebo tzv. Staff Week na univerzity nebo na trénink do firem a institucí v zahraničí na dobu od 3 do 5 pracovních dnů a v odůvodněných případech i na 2 týdny.

Zaměstnanci se mohou účastnit školení i v jiných institucích než jen instituce, se kterými má škola uzavřené meziinstitucionální bilaterální smlouvy Erasmus+, tj. ve firmách a organizacích, případně i na vysokých školách, se kterými nemá příslušná vysoká škola uzavřenou meziinstitucionální bilaterální smlouvu Erasmus+.

Učitelská mobilita se realizuje na partnerských univerzitách, se kterými mají jednotliví členové konsorcia uzavřené meziinstitucionální bilaterální smlouvy Erasmus+.

Pro další informace nás kontaktujte na mailu educaops@gmail.com nebo nám rovnou zašlete přihlášku s popisem mobility.Bližší informace můžete získat na adrese: educaops@gmail.com