EDUCA logo
MENU

Vysílání pedagogů a zaměstnanců VŠ / VOŠ do zemí Evropy – KA 103

Konsorcium získalo i v tomto akademickém roce pro pedagogy a zaměstnance vysokých škol, které jsou členy konsorcia, granty Erasmus+ na výuku, školení, nebo tzv. Staff Week na univerzity nebo na trénink do firem a institucí v zahraničí na dobu od 3 do 5 pracovních dnů a v odůvodněných případech i na 2 týdny.

Zaměstnanci se mohou účastnit školení i v jiných institucích než jen instituce, se kterými má škola uzavřené bilaterální smlouvy Erasmus, tj. ve firmách a organizacích, případně i na vysokých školách, se kterými nemá příslušná vysoká škola uzavřenou bilaterální smlouvu Erasmus.

Učitelská mobilita se realizuje na partnerských univerzitách, se kterými mají jednotliví členové konsorcia uzavřené bilaterální smlouvy Erasmus.

Pro další informace nás kontaktujte na mailu educaops@gmail.com, nebo nám rovnou zašlete přihlášku s popisem mobility.


DOKUMENTY PRO UCHAZEČE

PŘIHLÁŠKA:  Přihláška na Erasmus+ MOBILITA zaměstnanci a učitelé

PODMÍNKY: Podmínky pro pedagogy a zaměstnance 

DOKUMENT STAFF MOBILITY FOR TRAINING:  LA staff mobility Training EDUCA

DOKUMENT STAFF MOBILITY FOR TEACHING: LA staff mobility Teaching EDUCA

POTVRZENÍ O STÁŽI: Confirmation TEACHING Erasmus+

Confirmation TRAINING Erasmus+


Bližší informace můžete získat na adrese: educaops@gmail.com