EDUCA logo
MENU

Vysílání pedagogů a zaměstnanců VŠ / VOŠ do zemí Evropy – KA 103

Konsorcium získalo i v tomto akademickém roce pro pedagogy a zaměstnance vysokých škol, které jsou členy konsorcia, granty Erasmus+ na výuku, školení, nebo tzv. Staff Week na univerzity nebo na trénink do firem a institucí v zahraničí na dobu od 3 do 5 pracovních dnů a v odůvodněných případech i na 2 týdny.

Zaměstnanci se mohou účastnit školení i v jiných institucích než jen instituce, se kterými má škola uzavřené bilaterální smlouvy Erasmus, tj. ve firmách a organizacích, případně i na vysokých školách, se kterými nemá příslušná vysoká škola uzavřenou bilaterální smlouvu Erasmus.

Učitelská mobilita se realizuje na partnerských univerzitách, se kterými mají jednotliví členové konsorcia uzavřené bilaterální smlouvy Erasmus.

Pro další informace nás kontaktujte na mailu educaops@gmail.com, nebo nám rovnou zašlete přihlášku s popisem mobility.Bližší informace můžete získat na adrese: educaops@gmail.com