EDUCA logo
MENU

Svátek Tří Králů

Tři králové je označení mudrců, kteří jsou uvedeni v Matoušově evangeliu. Byli to první pohané, kteří uvěřili v Ježíše. V časech Origena začínají být považováni za svaté. Jejich počet ani jména nejsou v Bibli zaznamenány. Jejich počet byl určen třemi dary, které jsou zmíněny v Bibli.

Více / More >>