EDUCA logo
MENU

STUDENTI A ABSOLVENTI do zahraničí

Čeští studenti a absolventi vyjíždějí za prací do zahraničí.

UČITELÉ a zaměstnanci VŠ do zahraničí

Učitelé a zaměstnanci VŠ jezdí na rekvalifikační kurzy do zahraničních univerzit

zahraniční STUDENTI do ČR

Studenti a absolventi ze zahraničních zemí přijíždějí pracovat do ČR.


Vysíláme studenty

Pro zajišťování stáží využívá konsorcium svých širokých kontaktů v celé Evropě a objem realizovaných stáží každoročně narůstá. Velký rozsah stáží je možné absolvovat v Belgii, Španělsku, Švédsku, možnosti jsou však ve všech zemích zapojených do programu. Studenti a absolventi mají možnost si sami najít stáž v zahraničí a požádat o grant z programu Erasmus+ na jeji realizaci.


Vysíláme učitele a zaměstnance VŠ

Nově konsorcium Educa může vysílat pedagogy vysokých škol, které jsou členy konsorcia, k výuce na partnerských VŠ v zahraničí v rozsahu pěti pracovních dnů s grantem Erasmus+. Stejně je možné s grantem Erasmus+ vysílat i zaměstnance VŠ a VOŠ k účasti na školení, nebo tzv. Staff Week na univerzity nebo na trénink do firem a […]

Přijímání zahraničních studentů

Educa se ve své práci zaměřuje i na přijímání stážistů ze zahraničních vysokých škol, kteří mají zájem získávat zkušenosti v Česku. Zaměřujeme se zejména na budoucí učitele jazyků a jiných odborných předmětů a tito studenti vyučují v českých školách (základních, středních a také ve školkách) především angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu. Zahraniční studenty získává Educa díky širokému kontaktu s univerzitami v zemích EU. Zahraniční stážisté získávají prostředky z rozpočtu Erasmus+ od svých univerzit v zahraničí a pro naše školy a jiné firmy tím nevznikají žádné výdaje, neboť studentům nemusí poskytovat žádnou podporu. O zahraniční stážisty je mezi školami a dalšími firmami v Česku velký zájem.