EDUCA logo
MENU

EXPROM


Links:

Final Report for KA2 project EXPROM number 2018-1-CZ01-KA204-048116.


Educa International submitted a Final Report for KA2 project EXPROM number 2018-1-CZ01-KA204-048116. You can find final result User Guide for Trainers of Second Chance Schools on our web pages free for download as well as other information in the section News.

User Guide for Trainers of Second Chance Schools

https://educaops.eu/wp-content/uploads/2021/12/FINAL_EXPROM-User-Guide-2-1.pdf

Dissemination of the EXPROM project

EXPROM_dissemination materials from partners

Meeting in Radovljica, Slovenia

On Monday 29th August 2021 four employees of Educa International participated in the Final Meeting of the KA2 Project EXPROM number 2018-1-CZ01-KA204-048116 in Radovljica, Slovenia. We finished the final documentation and last payments, evaluated our work and discussed the possibilities of the dissemination of the project.

Online Meeting in Cork, Ireland

On Monday 14th June and on Tuesday 15th June 2021 was held the online meeting in Cork where 28 participants from our project partners took part.

ExPROM – projektové Konsorcium je zložené z piatich rozličných organizácií naprieč Európskou Úniou. EDUCA International o.p.s. (Česká republika),  Ljudska Univerza Radovljica (Slovinsko),  Vaasan Yliopisto (Fínsko), Centro Publico de Education de Personas Adultas Miguel Hernandez (Španielsko),  Social and Health Education Project (Írsko). Každá z organizácií má silnú a preukázateľnú históriu v oblasti vzdelávania dospelých a značný záväzok voči pribúdajúcim výzvam v oblasti motivácie a poradenstva. Projekt sa realizuje formou návštev každej z partnerských krajín, pri ktorých dochádza k priamej výmene skúseností. Počas takejto návštevy hostiteľská krajina pozve 10 zamestnancov, aby participovali na workshopoch a školeniach.

Výsledkom spojenia týchto rozmanitých inštitúcií je vzájomná výmena skúseností. Nejde o výstup, pri ktorom dochádza k vytvoreniu formálneho dokumentu. Výstupom tohto projektu je spracovanie jednotlivých poznatkov s cieľom ich ďalšieho využitia v budúcnosti každým účastníkom.


Tri kľúčové oblasti projektu:

  1. Posilňovanie iniciatívy zameranej na integráciu ľudí do vzdelávácích a tréningových služieb
  2. Zlepšenie stratégií a metód vedenia podpory prístupu k získavaniu a realizácii certifikovaných kurzov pre osoby, ktorím hrozí, že budú marginalizované
  3. Treťou kľúčovou oblasťou je rozširovanie nových metód na dosahovanie, usmerňovanie a motiváciu učiteľov pri zvyšovaní kompetencií a odbornej kvalifikácie

Školenie sa uskutočnilo 26. – 28.11.2018 v Slovinsku. Pre viac informácií, navštívte Facebook Educa International.


Více / More >>