EDUCA logo
MENU

EXPROM v Slovinsku

Projekt EXPROM je zameraný na výmenu skúseností a motivácie k sociálnemu začleneniu dospelých, tzv. skupiny Drop-outs. Vo svojej podstate sú to ľudia, ktorí sa z rôznych príčin ocitli v situácii, kedy buď nedokončili niektorý zo stupňov vzdelávania alebo sa vzdelávania zúčastňujú, ale nie sú schopní ho bez pomoci odborníkov úspešne dokončiť.

Educa International, o.p.s. sa s cieľom pomôcť takýmto ľudom začleniť sa do bežného spoločenského života, rozhodla vstúpiť do partnerstva s inštitúciami zo Slovinska, Španielska, FínskaÍrska

Projekt sa realizuje formou návštev každej z partnerských krajín, pri ktorých dochádza k priamej výmene skúseností a možnosti vidieť ako to v ich krajinách funguje. Nakoľko každá zo zemí má iný systém fungovania pomoci a vzdelávania, je dôležité získať príklady dobrej praxe a implementovať ich do systému tej, ktorej krajiny. 

Prvým hostiteľským štátom bolo Slovinsko. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 26. – 28.11.2018 v Radovljici. Tu nás privítali naši partneri spolu so starostom mesta. Pomyselná latka bola postavená naozaj vysoko, pretože Slovinci sú prvotriedni hostitelia, partneri a profesionáli.

Workshopy boli rozdelené do troch dní. Avšak, okrem skúseností nám ukázali aj svoju prekrásnu prírodu a prehliadku mesta Bled sme mali možnosť absolvovať priamo so starostom tohto mestečka.

Slovinským partnerom by sme chceli veľmi pekne poďakovať za pestrý program, výborné jedlo, inšpiratívnych ľudí a samozrejme aj za to že, sa s nami podelili o svoje vedomosti a skúsenosti. Ďakujeme za ďalšiu motiváciu do práce. Robíte to naozaj s veľkým srdcom.

Ďalšie projektové stretnutie je naplánované na marec v teplom Španielsku. Už teraz sa tešíme!

Autor: Simona Dermeková

Více / More >>