EDUCA logo
MENU

ŠKOLA DRUHÉ ŠANCE – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ŠVÉDSKA

Brožurka s názvem Škola druhé šance – příklady dobré praxe ze Švédska je hlavní dokument, kterým byl
projekt škola druhé šance prezentován a na základě kterého si mohli zájemci nebo jejich rodiče udělat představu o tom, jak takový program funguje, neboť zkušenosti s odbornou přípravou touto formou u nás nemáme. V rámci ukončení projektu Škola druhé šance, kdy skončila podpora projektu z rozpočtu EU, chceme představit dobrou praxi a zkušenosti, které získali účastníci našeho projektu a ukázat jak účast v tomto projektu změnila život absolventů Školy druhé šance a umožnila jim uplatnění na trhu práce.

Brožurku můžete zakoupit za 100 Kč včetně poštovného po osobní domluvě na educaops@gmail.com. (obě brožurky Škola druhé šance celkem za 150 Kč )

Více / More >>