EDUCA logo
MENU

EDUCA International, o.p.s.

EDUCA International, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená za účelem podpory mladých lidí prostřednictvím různých projektů (stáže v zahraničí, pomoc při výuce cizích jazyků ve školách, zavádění nových inovativních forem pro neformální vzdělávání mladých bez kvalifikace, jakož i další činnosti související s problematikou mládeže). Při této činnosti spolupracujeme se školami a institucemi v ČR a s partnerskými organizacemi v zahraničí.

Naše služby:

 Erasmus+ stáže a studium pro studenty českých vysokých škol sdružených v konsorciu EDUCA, kteří jsou s finanční podporou z rozpočtu EU Erasmus+ vyslání na odbornou praxi do zahraničních firem a institucí. V letošním roce má konsorcium EDUCA 22 členů – info zde.

Stáže Erasmus pro budoucí učitele cizích jazyků zahraničních vysokých škol v českých základních a středních školách
Tento projekt realizujeme ve snaze posílit výuku cizích jazyků na základních a středních školách, ale i mateřských školkách. Pro tento účel Educa spolupracuje s vysokými školami v zahraničí a vyhledává studenty – budoucí učitele jazyků, kteří mají zájem absolvovat praktickou stáž v některé škole v České republice. Stážisté od našich škol nedostávají žádnou mzdu a jejich pobyt v České republice je financován grantem z rozpočtu Erasmus jejich mateřské vysoké školy – info zde.

Stáže Erasmus pro zahraniční studenty v českých firmách a institucích
Educa rovněž vyhledává zahraniční studenty i pro stáže ve firmách a institucích v České republice. Tito zahraniční stážisté opět dostávají grant od své vysoké školy na pobyt v České republice z rozpočtu Erasmus – info zde.

„Škola druhé šance“ je program pro podporu mladých lidí bez kvalifikace, kteří nezískali potřebné odborné vzdělání ve škole a hledají způsob jak si odborné zkušenosti doplnit jinou formou (praktickou přípravou ve firmách, případně i ve škole s možností dokončení odborného vzdělání). Tyto aktivity jsou podporovány z větší části prostředky z rozpočtu Evropské unie – info zde.

Odborné kurzy zejména pro trenéry a školitele v rámci přípravy mladých účastníků „Školy druhé šance“ (Educa je členem E2C – Evropské asociace měst, institucí a škol druhé šance).

Podpora při zapojování škol do mezinárodní spolupráce, zejména do projektů programu EU Erasmus+.

Vydavatelská a nakladatelská činnost zaměřená zejména na vydávání autorských prací studentů a mladých autorů a na výstupy projektů.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Více / More >>