EDUCA logo
MENU

PR1 našeho KA2 Erasmus+ projektu Culture is You zveřejněn

Více / More >>

Další díl podcastu On Spot Abroad

Sedmý díl je věnován absolventce první lékařské fakulty Univerzity Karlovy MUDr. Kamile Šurkalové, která se rozhodla přes nás vyjet na stáž do Německa, do fakultní nemocnice v Chemnitz. Kamila nám povyprávěla o tom, jaká je tam zdravotní péče, o tom, jaká je praxe v této nemocnici a také o některých zásadních rozdílech. O tom, jak za pár měsíců si zlepšila němčinu a v neposlední řadě, jak je klíčové absolvovat alespoň jednou Erasmus+ stáž nebo pobyt.

Více / More >>

20. Květen Světový den včel

Světový den včel slavíme 20. května. V tento den se roku 1734 narodil Anton Janša, průkopník včelařství..
Cílem mezinárodního dne je připomenout si roli včel a ostatních opylovačů pro ekosystém. Na základě Slovinského návrhu byl 20. květen vyhlášen Světovým dnem včel v prosinci 2017.

Více / More >>

Nabídka Praktických stáží Erasmus+

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na stáž na rok 2023-2024 !!!!

Pokud máte zájem stážovat v jednom z Českých center po celém světě, zašlete CV a motivační dopis přímo na vybrané centrum

Kontakty a podrobnosti jsou k nalezení na webu Českých center

Existuje i možnost využití stipendia Erasmus+ max. 5 měsíců finanční podpory pro absolventy

Více / More >>

Šťastný Mezinárodní Den rodiny

Více / More >>

Happy International Family Day

On this Family Day, let’s celebrate the bonds that tie us together and the memories that we share. Whether it’s through laughter, tears, or hugs, our families are our safe haven and our support system.

Více / More >>

Šťastný Den Matek

Přejeme všem maminkám Šťastný Den Matek! Vy jste neopěvované hrdinky, které vytvářejí svět lepší díky vaší lásce, trpělivosti a nezištnosti. Inspirujete nás být lepšími a lepšími každý den.

Více / More >>

Šťastný Den Evropy

Více / More >>

Den osvobození od fašismu

Více / More >>

United Islands of Prague 2023 je tu!

United Islands of Prague 2023 je tu!
Přes den se vidíme na Střeleckém ostrově a Kampě a večer pokračujeme klubovou nocí! Kompletní program najdete na webu: https://lnkd.in/evYzSstE

Více / More >>

Czechia Alumni Meet Up

Síla komunity je ve schopnosti propojit jednotlivce z různého prostředí, různými zkušenostmi a perspektivami. Czechia Alumni Meet Up je důkazem této síly – je to platforma pro studenty a čerstvé absolventy z různých zemí a studijních programů. Ti se sešli a sdíleli své postřehy, příběhy, posilovali vzájemné vztahy a inspirovali jeden druhého.

Více / More >>

Užijte si první máj!

Více / More >>

Užijte si dnešní čarodějnice!

Více / More >>

Další TPM k projektu Culture is You se konalo v termínu 13. – 14. dubna 2023 v Madridu.

Během dvoudenního setkání jsme společně zhodnotili první rok projektu, ujasnili si další úkoly následujícího období a strategii oslovování cílové skupiny. Poslední TPM se bude konat za rok v Praze, už nyní se těšíme na naše projektové partnery.

Více / More >>

22. května slavíme Earth Day

„Dnes, na Den Země oslavme naši nádhernou planetu, kterou nazýváme domov. Pojďme ji chránit pro budoucí generace. Udělejme malý krok k udržitelnost, např. šetřením energie, minimalizováním odpadu a podporou produktů eco-friendly. Je to jen na nás udělat změnu. Happy Earth Day!“ 🌍🌱

Více / More >>

6 EPIZODA PODCASTU EDUCA ON SPOT ABROAD

Šestý díl je věnován studentce Kristýně Rousové, která se rozhodla vyjet na stáž do Ugandy, do Whispers Magical Children Hospital and Maternity.

Více / More >>

Alumni Meet Up v Praze

Zajistěte si své místo na setkání studentů a absolventů, které se koná 27. dubna v Praze a je určeno pro zahraniční studenty ze všech českých univerzit.

Pro více informací a registraci navštivte tuto stránku

Více / More >>

Zůčastněte se OLS Video soutěže

Pro více informací zde

Deadline 31. 05.2023

Více / More >>

„On Spot Abroad“ pátá epizoda

Pátý díl je věnován zvířátkám, a tedy studentce Dominice Kňazovické, která se rozhodla vyjet na stáž na Kypr, do výzkumného ústavu pro volně žijící živočichy.

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

Nabídka Praktické stáže Erasmus+ v Erasmus Student Network v Bruselu, Belgie

📆 období mobility 31.05.2023 – 31.01.2024 nebo  01.09.2023 – 01.03.2024
⏳ Deadline 27.03.2023 a 09. 04.2023
📧 CV and Motivační dopis 📤

Pro více informací navštivte https://esn.org/careers

Více / More >>

Dodatečné navýšení rozpočtu 2022

Vzhledem k dodatečnému navýšení rozpočtu 2022 jsme schopni financovat Praktické stáže Erasmus+ pro studenty/čerstvé absolventy univerzit v konsorciu až na maximální dobu 5 měsíců a 0 dní s platností od 01.03.2023 za splnění ostatních podmínek pro program Erasmus.

Mobility v zemích mimo EU budou nadále nejprve financovány na minimální dobu 2 měsíců a 0 dní a podle aktuálního stavu rozpočtu bude možné případné prodloužení pobytu. 

Více / More >>

„On Spot Abroad“ čtvrtá epizoda

Čtvrtý díl je věnován vědě, a tedy studentovi Viktorovi Lebruškovi, který se rozhodl vyjet na stáž do Německa Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität v Mnichově.

Více / More >>

Krásný mezinárodní den žen a dívek ve vědě!

Více / More >>

Pravidla Mobilit Erasmus+

Směrnice pro realizaci mobilit Erasmus+ pro období Výzev 2021 – 2027

Ke stažení zde

Více / More >>

Nový KA2 Erasmus+ projekt

Sledujte novinky našeho nového KA2 Erasmus+ projektu Culture is You

https://www.cultureisyou.com/en

FCB profil https://www.facebook.com/profile.php?id=100086739879308

IG profil https://www.instagram.com/cultureisyou/

Více / More >>

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2023

Educa International vám přeje krásné Vánoce a v novém roce 2023 pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

Aktuální nabídka Praktické stáže Erasmus+ v Českých Centrech

ČC Stockholm, Švédsko, více informací zde

ČC Tbilisi, Gruzie, více informací zde

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

📢 Pobočka ESN International v Bruselu, v Belgii hledá stážistu:

✅ Digital Marketing Intern

Deadline 15. prosince 2022

https://esn.org/careers

https://erasmusintern.org/traineeship/digital-marketing-intern-330

Více / More >>

Adventní kalendář

🟠 EDUCA ⚫️ ADVENT ⚪️ CALENDAR
🎀 🎁 🎄 Adventní kalendář Educa International má pro vás překvapení na každý den až do Vánoc!!!

Sledujte nás našich sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn.

Více / More >>

„On Spot Abroad“ třetí epizoda

Tentokrát Vám přinášíme speciální narozeninový díl a naším hostem je sám zakladatel Educa International, o.p.s. pan JUDr.Josef Vochozka. Dozvíte se, jaké byly jeho začátky s Educou, kolik studentů již díky Educa International vycestovalo a jaké zajímavé destinace jsou k dispozici pro vycestovaní na stáž.

Více / More >>

Staňte se novou tváří programu Erasmus+

DZS hledá absolventy výměn mládeže v programu Erasmus+ a studenty či absolventy vysokých škol, kteří vyrazili na studijní pobyt Erasmus+ nebo Praktickou stáž Erasmus+.

Více informací naleznete zde

Dotazník k vyplnění naleznete zde

Deadline 10. prosince 2022

Více / More >>

„On Spot Abroad“ druhá epizoda

Ve druhé epizodě podcastu „On Spot Abroad“ přivítáme stážistku Justine Gault, která byla na Praktické stáže Erasmus+ přímo u nás v Educa International o.p.s. na dobu 4 měsíců. Jaká byla její cesta do Prahy? Co se zde cítila a co ji překvapilo?

Více / More >>

Podcast „On Spot Abroad“

„On Spot Abroad“ je podcast o absolventech studijních pobytů a stáží Erasmus+ v zahraničí, kteří byli vysláni prostřednictvím Educa International, o.p.s.

První díl je s naší projektovou manažerkou Mgr. Monikou Kašovou, která hovořila o tom, kdo a co stojí za Educa International,o.p.s., jak se dostala ke své práci a také o důležitých informacích pro studenty, kteří plánují zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+.

Více / More >>

EDUCA International se účastní akce Krabice od bot 2022

Vánoce se blíží a akce Krabice od bot je skvělou příležitostí, jak pomoci splnit vánoční sen.🎄🎁
My všichni v Educa International se této akce pravidelně účastníme.

⏰ 14.11.2022 se online otevřela sběrná místa, kde si zarezervujete svého obdarovaného.

Více informací naleznete zde

Více / More >>

Setkání členů konsorcia EDUCA International na MUP

Ve čtvrtek dne 6. října 2022 se uskutečnilo setkání členů konsorcia EDUCA International v budově Metropolitní univerzity Praha. Mezi účastníky byli koordinátoři programu Erasmus+ menších vysokých škol a nově zapojených vysokých škol/vyšších odborných škol. Vzhledem k dalším pracovním povinnostem se několik kolegů bohužel nemohlo osobně dostavit. Během setkání byla probrána následující témata:
– Možnosti nabízené konsorciem EDUCA a pravidla pro čerpání grantů
– Dokumentace nutná pro účast na mobilitě (studium, stáž, výuka, školení)
– Informace o realizovaných stážích v rámci konsorcia (mapa stáží)
– Výše rozpočtů, které jsou k dispozici z let 2021 a 2022 do zemí zapojených v programu Erasmus
– Mobility do Velké Británie a Severního Irska v následující době z rozpočtu pro rok 2022 a 2023
– Kreditová mobilita a možností získání grantů z rozpočtu Educa v tomto akad. roce
– Nový program Erasmus 2021-2027 a nová administrativní pravidla a nové možnosti v mobilitách (krátkodobé mobility a mimo-EU)
– Povinné pojištění účastníků stáží (nově i studentů) a možnost pro využití pojištění ERAPO, které pokrývá pojištění odpovědnosti na pracovišti
– Výměna zkušeností
– Projednání účasti na tzv. Staff Week v zahraničí ve spolupráci se zahraniční vysokou školou,
– Účast zahraničních expertů z praxe ve výuce na VŠ/VOŠ v ČR.

Setkání bylo ukončeno výměnou zkušeností a diskusí.
Děkujeme všem účastníkům za příspěvky v diskusi, děkujeme kolegům ze Zahraničního oddělení MUP za pomoc s organizací a poskytnutí prostoru k setkání.

Více / More >>

Projekt AQET uzavřen

Educa International odevzdala Závěrečnou zprávu k projektu  KA2 Erasmus+ AQET číslo 2019-1-CZ01-KA203-061393. Projektové výstupy, podrobnější informace o projektu a fotky naleznete na našich webových stránkách v sekci Projekty Erasmus+/AQET viz  https://educaops.eu/cs/projekty-erasmus/aqet/

Více / More >>

EDUCA TALKS

Dnes vychází na Youtube celá verze rozhovoru se studentkou Justine Gault z La Rochelle Université, která byla na Praktické stáži Erasmus+ u nás v Educa International o.p.s.

https://lnkd.in/etBxyhhttps://www.youtube.com/channel/UCoffaGb4oqCBuW1MU-cjnzg7T

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+ v ČC

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na stáže na rok 2023 !!!!

Pokud máte zájem stážovat v jednom z Českých center po celém světě, zašlete CV a motivační dopis přímo na vybrané centrum 🌍 Kontakty a podrobnosti jsou k nalezení na webu Českých center

Existuje i možnost využití stipendia Erasmus+ (ze strany Educa International max. 3 měsíce finanční podpory)

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže v Bruselu, Belgie

📢 Ústředí ESN International v Bruselu hledá dva stážisty/stážistky:

✅ Digital Marketing Intern
✅ Communication and Media Intern

⏰ Deadline 10. listopadu 2022

Pro více informací navštivte:

Communication and Media Intern

Digital Marketing Intern

Více / More >>

Setkání na ústředí Českých center v Praze

V rámci projektu Erasmus+ KA2 AQET (Assessment of Quality of Erasmus Traineeships)  číslo 2019-1-CZ01-KA203-061393 se konalo  11. a 12. 8. 2022 setkání na ústředí Českých center v Praze. Zúčastnili se ho Mgr. Tereza Puldová za ČC, zástupci Zahraničního oddělení Metropolitní univerzity Praha – Mgr. Jana Berousková a Mgr. Martina Fantová, zástupkyně Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Mgr. Renata Timková a zástupci Educa International JUDr. Josef Vochozka a Mgr. Monika Kašová. Ostatní projektoví partneři z Německa, Irska a Španělska bohužel kvůli jiným pracovním povinnostem nemohli přijet. 

Více / More >>

ZKRÁCENÍ ROZPOČTU

Vzhledem ke zkrácení rozpočtu Educa International o.p.s. jsme nuceni krátit délku mobilit Praktických stáží Erasmus+ na maximálně 3 měsíce a 0 dní.
Prosíme studenty a čerstvé absolventy VŠ /VOŠ zapojených v konsorciu, aby při plánování svých mobilit brali toto v úvahu. Děkujeme za pochopení!

Více / More >>

Kvíz k Erasmus Days 2022

📢 Připravili jsme pro Vás kvíz. Otestujte své znalosti a získejte dárky.

Hodně štěstí 😊
https://lnkd.in/eJS3GA6T

Více / More >>

FESTIVAL PŘÍŠTÍ STANICE SVĚT 20.9.2022

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+ ve Vídni

STÁŽ NA POLITICKÉM, KONZULÁRNÍM NEBO OBCHODNĚ-EKONOMICKÉM ÚSEKU

2-6 měsíců (40 hod./týden)

Více informací naleznete zde https://www.mzv.cz/vienna/cz/o_velvyslanectvi/staze/index.htm

/

Více / More >>

20. září 2022 Příští stanice svět

Jménem DZS bychom vás rádi pozvali na druhý ročník akce Příští stanice svět, která je letos pořádána u příležitosti oslav Evropského roku mládeže. Tento celodenní festival příležitostí pro mladé se bude konat 20. září 2022 přímo v budově DZS NA Poříčí 4, Praha.

Těšit se můžete na přednášky a workshopy věnované možnostem zahraničního vzdělávání a dobrovolnictví, tipům na ekologické cestování, ale i třeba ochraně duševního zdraví. Čeká vás i bohatý doprovodný a kulturní program. Více informací o programu najdete na www.prististanicesvet.cz.

Celá akce je zdarma, jen na program v konferenčních místnostech je třeba se kvůli omezené kapacitě zaregistrovat. Registrace bude možná i na místě, ale doporučujeme ji uskutečnit předem na: www.prististanicesvet.cz.

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

Second Chance school E2C Malmö, Švédsko hledá stážistu 🧑‍🎓👩‍🎓

📩 CV a motivační dopis v aj anna.blagojevic@malmo.se

Více / More >>

Závěrečné setkání k projektu AQET v Bilbao, Španělsko

Od 4.až 6. července 2022 se v Bilbao, Španělsko konalo závěrečné setkání projektových partnerů KA2 Erasmus+ projektu AQET číslo 2019-1-CZ01-KA203-061393. Děkujeme všem za setkání!

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

EUROPEUM v Bruselu hledá stážistu 🧑‍🎓👩‍🎓
⏰ doba stáže: 5 měsíců
⏳Deadline: 20.července 2022
📩 CV a motivační dopis v aj

Více / More >>

Educa International se účastní Erasmus Days 2022

Educa International se letos účastní tradiční akce Erasmus Days, která se letos koná v termínu 13. – 15. října 2022. Při této příležitosti vyhlašujeme fotosoutěž s tématem Moje „NEJ“ z Erasmu. Soutěž bude probíhat na Instagramu a prostřednictvím e-mailu v termínu od 01.07.2022 do 31.10.2022. Všechny fotografie budou vyhodnoceny odbornou porotou a 3 nejlepší odměněny. Podrobné podmínky účasti naleznete zde. Budeme se těšit na Vaše fotografie.

Více / More >>

Závěrečná zpráva k projektu číslo 2019-1-CZ01-KA104-060790

Educa International odevzdala Závěrečnou zprávu k projektu KA1 EDUTRAIN 2019-1-CZ01-KA104-060790. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Summary

Německo

Francie

Dánsko

Švédsko

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

Erasmus Student Network v Bruselu 🇪🇺 hledá stážistu 🧑‍🎓👩‍🎓
⏰ doba stáže: 6 měsíců
léto/podzim 2022
⏳Deadline: 15.června 2022
📩 CV a motivační dopis v aj

Další informace: https://erasmusintern.org/traineeship/communication-and-media-intern-6

Více / More >>

TECHNICKÝ PROBLÉM S EMAILEM

AKTUÁLNĚ ŘEŠÍME TECHNICKÝ PROBLÉM S EMAILEM. PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY, POMOCÍ SOUKROMÉ ZPRÁVY NA FCB/INSTAGRAMU NEBO NA SOUKROMÉM EMAILU JOSEF.VOCHOZKA@gmail.com

Více / More >>

Jak vysoký grant dostanu, když vyjedu s finanční podporou Educa International?

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

📣 Second Chance School E2C Malmö hledá stážistu

⏰ Délka stáže: 2-4 měsíce

Září-Prosinec 2022/Leden-Červen 2023

📩 CV and motivační dopis v AJ

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

📣 České centrum v Káhiře 🇪🇬 hledá stážistu

⏰ doba stáže: min. 2 měsíce

📩 CV a motivační dopis v čj

Další informace: https://educaops.eu/wp-content/uploads/2022/05/CC-Kahira-2.doc

Více / More >>

Zdravotní pojištění čerstvých absolventů

Víte, jak je to se zdravotním pojištěním po ukončení vysoké školy? Tuto otázku řešíme velmi často.

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/absolventi-skol-by-si-meli-ohlidat-kdy-za-ne-stat-prestava-platit-zdravotni-pojisteni?fbclid=IwAR2H7rdyLVZL8E9OWN5HizE_NAUkoPf-P5f3RHPZfIXjZPqfd5NRKoYzMAg

Více / More >>

Náš nový projekt CisU KA2 Erasmus+

Na prvním online setkání pre-kick-off meeting byl nastíněn stručný přehled a další kroky budou diskutovány během plánovaného kick-off meeting v Rakousku. Společně s našimi partnery MAD for Europe (Španělsko), Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja (Polsko) and bit schulungscenter innovation (Rakousko) budeme pracovat na kulturním povědomí a porozumění kultury mezi mladými lidmi s různými postiženími. Těšíme se na další spolupráci se skvělým projektovým týmem.

Více / More >>

Traineeship Bingo

Termín státnic se blíží…Už víš, co budeš dělat po složení posledních SZZ? Co třeba vyjet na Praktickou stáž Erasmus+ jako čerstvý absolvent?

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

📣 Agifodent NGO se sídlem v Granadě hledá stážistu/-y na různých pozicích
⏰ doba stáže: min. 2 měsíce
📩 CV a motivační dopis v es/aj

Další informace: http://newsite.agifodent.es/work-placements/

Více / More >>

Nechte se inspirovat

📢 Co kdybych neodjel/-a na Erasmus ❓
👇 Přečti si článek a nechej se inspirovat 🌎💡🛄🎒

https://blog.erasmusgeneration.org/what-if-i-had-decided-not-go-erasmus

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

📣 České centrum v Londýně hledá stážistu 
⏰ doba stáže: min. 2 měsíce
📩 CV a motivační dopis v čj a aj

Další informace: https://london.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze?locale=cs

Více / More >>

Den Evropy

V pondělí 9.května 2022 slavíme Den Evropy. Zároveň si připomeneme 18. výročí vstupu ČR do EU.

Kam vyrazíte slavit? 🥳
👉 Praha – Střelecký ostrov ➡️ bit.ly/DenEvropyPraha
👉 Brno – Moravské náměstí ➡️ bit.ly/DenEvropyBrno
👉 Hradec Králové – Krajský úřad ➡️ bit.ly/DenEvropyHK

Pro více informací navštivte http://evropskedny.cz/

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+

📣 Hispánsko-česká obchodní komora hledá stážistu

⏰ doba stáže: min. 3 měsíce

📩 CV madrid@cchc.eu

Další informace:

https://camaracomerciohispanocheca.eu/cz/trh-prace/?fbclid=IwAR1-8uEX2kYmhtYoTdftbmnUnTlZPr3kMm8de9EmOx9c5Mcb3VvxAJVN2R8

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+ v ČC Bukurešť

📣 České Centrum Bukurešť hledá stážistu/stážistku s finanční podporou programu Erasmus+
🕗 doba trvání stáže: září až prosinec 2022, minimálně 3 měsíce
📩 CV a motivační dopis ujfalusi@czech.cz

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: ujfalusi@czech.cz

Další informace: https://educaops.eu/wp-content/uploads/2022/04/nabidka-staze-cc-bukurest_2022.pdf

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+ v ČC Varšava

📣 České Centrum Varšava hledá stážistu/stážistku s finanční podporou programu Erasmus+
🕗 doba trvání stáže: min. 3 měsíce
📩 CV ccwarszawa@czech.cz
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: ccwarszawa@czech.cz

Další informace: https://educaops.eu/wp-content/uploads/2022/04/staz-ceske-centrum-varsava.pdf

Více / More >>

Alumni Meet Up Sweden 12. května 2022

S potěšením sdílíme informaci o této akci ve Stockholmu ve Švédsku

https://educaops.eu/wp-content/uploads/2022/04/Alumni_Svedsko_May2022-1.pdf

Více / More >>

Nabídka praktické stáže Erasmus+ v ČC Milán

📣 České Centrum Milán hledá stážistu/stážistku s finanční podporou programu Erasmus+
📆 období: květen až září 2022
🕗 doba trvání stáže: min. 3 měsíce, ideálně 6 měsíců
📩 CV ccmilan@czech.cz
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na adresu: ccmilan@czech.cz
Další informace: https://milano.czechcentres.cz/o-nas/kariera

Více / More >>

Krásné Velikonoce

Více / More >>

Jak vysoký grant dostanu, když vyjedu s finanční podporou Educa International?

Více / More >>

St. Patrick´s Day v Corku očima stážisty Honzy

Absolvent Univerzity Karlovy (Lékařské fakulty v Hradci Králové) Jan Toman, je na Absolventské Praktické stáži Erasmus+ na APC Microbiome Institute na University College v Corku v Irsku. Přečtěte si, jak zde slavil St. Patrick´s Day.

https://educaops.eu/wp-content/uploads/2022/03/Toman_st.-patric-propaganda_PDF.pdf

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+ v Českém Centru Londýn

https://educaops.eu/wp-content/uploads/2022/02/Staz-v-Ceskem-centru-Londyn-brezen-2022-2.doc

https://london.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze?locale=cs

Více / More >>

Sledujte živě Kulatý stůl k přípravě předsednictví České republiky v Radě EU

3.února 2022 od 9.00 do 16.15 hodin

/https://slideslive.com/38975460/kulaty-stul-k-priprave-predsednictvi-cr-v-rade-eu?fbclid=IwAR3Nx6ilQ9G42060mu_9nHs7kZYfvw-asD45SKhca-wdO3MA5BksMf9nqzA

Více / More >>

Sledujete dnes online Mezinárodní konferenci?

https://www.erasmusplus.sk/konferencia-vizie-erasmus/

Více / More >>

Nabídka Praktické stáže Erasmus+ v Bruselu, Belgie

Výzva k podávání přihlášek: Bruselská kancelář EUROPEUM nabízí stážové pozice na období od března do července 2022. Deadline 1.února 2022

https://educaops.eu/wp-content/uploads/2022/01/Europeum_brussels_march_2022.pdf

Více / More >>

Educa International hledá stážistu

https://educaops.eu/wp-content/uploads/2022/01/Traineeship-Offer_Educa.pdf

Více / More >>

Educa Vám přeje šťastný nový rok 2022

Více / More >>

Educa Vám přeje Krásné Vánoce

Více / More >>

Závěrečná zpráva k projektu KA2 DROPS číslo 2019-1-CZ01-KA202-061404

Educa International odevzdala Závěrečnou zprávu k projektu KA2 DROPS 2019-1-CZ01-KA202-061404. Finální výstup volně ke stažení ‚Summary of Principles for Teachers’s Work with Students‘ stejně jako podrobnější informace o projektu naleznete na našich webových stránkách v sekci Projekty Erasmus+/DROPS.

Více / More >>

Závěrečná zpráva k projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116

Educa International odevzdala Závěrečnou zprávu k projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116. Finální výstup User Guide for Trainers of Second Chance Schools naleznete na našich webových stránkách volně ke stažení v sekci Aktuality stejně jako podrobnější informace o projektu.

User Guide for Trainers of Second Chance Schools

/https://educaops.eu/wp-content/uploads/2021/12/FINAL_EXPROM-User-Guide-2.pdf

Více / More >>

Diseminace projektu EXPROM

Diseminační aktivity partnerských organizací v rámci projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116.

EXPROM_dissemination materials from partners

Více / More >>

Setkání v Radovljici, Slovenia

V pondělí 29. srpna 2021 proběhlo v Radovljici ve Slovinsku setkání 4 zaměstnanců Educa International v rámci Závěrečného setkání k projektu KA2 EXPROM číslo 2018-1-CZ01-KA204-048116. Dokončili jsme dokumentaci a podklady k platbám, zhodnotili naši práci a diskutovali možnosti diseminace projektu.

Více / More >>

Setkání členů konsorcia Educa International

Ve čtvrtek dne 25. listopadu 2021 se uskutečnilo setkání členů konsorcia Educa International v budově Metropolitní univerzity Praha. Mezi účastníky byli koordinátoři programu Erasmus+ menších vysokých škol a nově zapojených vysokých škol/vyšších odborných škol, vzhledem k současné situaci se několik kolegů bohužel nemohlo osobně dostavit.

Během setkání byla probrána následující témata:

– Dokumentace nutná pro účast na mobilitě (studium, stáž, výuka, školení)

– Informace o realizovaných stážích v rámci konsorcia (mapa stáží)

– Výše rozpočtů, které jsou k dispozici z let 2019, 2020 do zemí zapojených v programu Erasmus

– Mobility do Velké Británie a Severního Irska do 31. 5. 2023 a v následující době z rozpočtu pro rok 2021 a násl.

– Kreditová mobilita a možností získání grantů z rozpočtu Educa v tomto akad. roce

– Nový program Erasmus 2021-2027 a nová administrativní pravidla a nové možnosti v mobilitách.

– Povinné pojištění účastníků stáží (nově i studentů) a možnost pro využití pojištění ERAPO, které pokrývá pojištění odpovědnosti na pracovišti.

Setkání bylo ukončenou výměnou zkušeností a diskusí.

Děkujeme všem účastníkům za příspěvky v diskusi, děkujeme kolegům ze Zahraničního oddělení MUP za pomoc s organizací a poskytnutí prostoru k setkání.

Více / More >>

Vyhlašujeme vítěze fotosoutěže

Educa International zorganizovala fotosoutěž při příležitosti Erasmus Days 2021.

Gratulujeme vítězům!

1. 🥇 Jana Hoffmannová
2. 🥈 Dominika Kňazovická
3. 🥉 Sára Šoupalová

A samozřejmě všichni účastníci dostanou drobný dárek. 

Více / More >>

Vysíláme studenty

Více / More >>

Přijímání zahraničních studentů

Více / More >>