EDUCA logo
MENU

ATEST User Guide

ECTS Handbook for HEIs“ (´ECTS příručka pro vysoké školy´) je k dispozici v naší kanceláři.

Praktická příručka postupu práce s ECTS je vhodná pro každého, kdo sa zajímá o téma přidělování ECTS za stáže, hodnocení stáží a uznávání stáží.

Více / More >>