EDUCA logo
MENU

ATEST Project Final Report

Výsledky získané z ATEST průzkumu a z příkladů dobré praxe od partnerů projektu naznačují, že existuje celá řada doporučení, která by mohla být využita pro uznávání kreditů (ECTS), aby studenti vnímali nepovinné stáže jako významnou činnost realizovanou během studia pro jejich budoucí profesní uplatnění. K dispozici je publikace na adrese Educa International.

 

Více / More >>