EDUCA logo
MENU

STAFF WEEK

Educa International, o.p.s. v spolupráci s Policejní akademií České republiky v Praze organizuje Staff Week pre členov konzorcia a zahraničných účastníkov z 9 krajín.

Více / More >>