EDUCA logo
MENU

Staff Week 03.06.2019 – 07.06.2019 Praha

První červnový týden Educa International o.p.s. pořádala mezinárodní setkání s názvem 1 st Erasmus Staff Week. Akce se konala v prostorách Policejní Akademie Praha, kde někteří účastníci využili možnosti ubytování. Účastníci byli jak členové konsorcia (zástupci českých univerzit), tak pedagogové či pracovníci univerzit ze zahraničí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Čína, Estonsko, Portugalsko) v celkovém počtu 40 lidí. Přednášky a workshopy byly zaměřené na možnosti spolupráci mezi univerzitami v Evropské unii a mimo ni v rámci Erasmus kreditové moblity,
prohloubení spolupráce mezi univerzitami a podniky/firmami, nejčastější důvody současného poklesu zájmu studentů/stážistů o zahraniční výjezdy, otázky kvality Erasmus stáží, apod. Jeden den byl věnován návštěvě ŠKODA MUZEA a ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

Více / More >>