EDUCA logo
MENU

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Tisková zpráva
Praha 12. 3. 2020

Mezinárodní programy a mimořádné opatření
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ode dne 12. března 2020 od 14:00 Dům zahraniční spolupráce za souhlasu MŠMT přijal následující opatření:
Nové zahraniční výjezdy žáků, studentů, pedagogických, nepedagogických, akademických, neakademických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání, financované z programů administrovaných DZS se nebudou zahajovat.
• Žákům, studentům, pedagogickým, nepedagogickým, akademickým, neakademickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří realizují zahraniční pobyt financovaný z programů administrovaných DZS, se doporučuje zvážit návrat do ČR.
Zahraničním studentům se doporučuje kontaktovat vysílající instituci nebo zastupitelský úřad.

Pro více informací prosím kontaktujte:

JUDr. Josef Vochozka +420 602 293 346 educaops@gmail.com
Mgr. Martina Herpáková +420 702 062 044 educaops@gmail.com
D


Otázka: Nařízení zmiňuje, že výjimka se bude „týkat cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů“. Týká se tedy v případě studentů i těch, kteří mají dlouhodobé vízum za účelem studia, nebo jen těch, kteří mají dlouhodobý pobyt za účelem studia?

Odpověď MV ČR: za přechodný pobyt nad 90 dnů lze považovat povolení k dlouhodobému pobytu i dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů.

Otázka: V nařízení je vyhlášen „zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí“. Bude toto bráno podle občanství/pasu nositele, nebo odkud cestuje? Například zahraniční student z riziková země pobývá bezvízově v ČR, např. v rámci výměnného programu, je nyní v zahraničí v nerizikové zemi a bude se vracet letecky do Prahy po 13. 3. Bude vpuštěn zpět do ČR?

Odpověď MV ČR: Pokud cizinec z rizikové země pobývá v ČR na delší bezvízový pobyt v ČR, např. v rámci výměnného programu a v současné době se vyskytuje mimo území ČR, za aktuální situace se nebude moci do ČR vrátit. Disponuje povolením k pobytu ve své zemi, nikoliv v ČR, nebude tudíž moci orgánům na hraničních přechodech prokázat oprávněnost svého pobytu v ČR.


Více / More >>