EDUCA logo
MENU

Expertní skupina pro posouzení projektu VET


Ředitel Educa International, o.p.s. Josef Vochozka se stal členem expertní skupiny pro posouzení záměru projektu „SOLITY“ realizovaného za účasti EVTA (European Vocational Training Association) a EVBB (European Association of Institutes for Vocational Training).

Dvoudenní setkání expertů z celé Evropy se uskutečnilo v prosinci 2018 v Bruselu v sídle Evropského ekonomického a sociálního výboru (European Economic and Social Committee), aby členové expertní skupiny posoudili záměr projektového týmu na změnu přístupu k odbornému vzdělávání (VET) a jak předcházet odchodu studentů ze škol před dokončením studia a jak pomáhat mladým lidem bez kvalifikace s jejich návratem do škol nebo se získáním profesních dovednosti formou celoživotního vzdělávání. Mezi tyto úkoly patří i příprava učitelů a trenérů se zaměřením na specifické problémy v oblasti VET.

Více / More >>