EDUCA logo
MENU

Vzdělávání dospělých – seminář v Lucembursku


V listopadu 2018 se v Lucembursku konal kontaktní seminář pro pracovníky z institucí zabývajících se vzděláváním dospělých. Tématem bylo „Zlepšení přístupu, účasti a kvality vzdělávání dospělých“ a cílem bylo zkvalitňování vzdělávání v toto oblasti, kterého se účastnila velká skupina účastníků. Za Českou republiku se kontaktního semináře účastnil pan Josef Vochozka, ředitel Educa International, o.p.s., který byl nominován Národní agenturou programu Erasmus+ a jeho účast byla podpořena grantem Erasmus+.

Organizace celé akce byla na vynikající úrovni díky aktivnímu přístupu pracovníků NA LUX. Ubytování a všechny akce se konaly v konferenčním centru hotelu Parc Bell-Vue. Zapojeno bylo 60 účastníků z 20 zemí EU, nejvíce bylo místních účastníků, dále 5 z Finska, 4 ze Švédska, 3 z Francie a Irska.

Atmosféra byla velice přátelská a tvořivá. Zájem o prezentace byl velký a stejně tak i o projektovou spolupráci. Většina účastníků byla však připravena na spolupráci v rámci vzdělávání imigrantů (zejména jejich jazyková příprava – Francie, Španělsko) a mentálně postižených dospělých (Island, Chorvatsko, Rumunsko).

Určitým nedostatkem byla malá informovanost o pravidlech Erasmus+ a jelikož někteří účastníci neměli dostatečné znalosti o pravidlech programu, někdy se diskuse o možných tématech spolupráce z tohoto důvodu komplikovala.  Všechny informace Educa využije v oblasti vzdělávání dospělých, zejména pak v práci s mladými drop-outs. Chtěli bychom připravit společný projekt s dalšími účastníky semináře a využít tak získané zkušenosti a osobní kontakty pro budoucí spolupráci.

Více / More >>