EDUCA logo
MENU

EXPROM


ExPROM – projektové Konsorcium je zložené z piatich rozličných organizácií naprieč Európskou Úniou. EDUCA International o.p.s. (Česká republika),  Ljudska Univerza Radovljica (Slovinsko),  Vaasan Yliopisto (Fínsko), Centro Publico de Education de Personas Adultas Miguel Hernandez (Španielsko),  Social and Health Education Project (Írsko). Každá z organizácií má silnú a preukázateľnú históriu v oblasti vzdelávania dospelých a značný záväzok voči pribúdajúcim výzvam v oblasti motivácie a poradenstva. Projekt sa realizuje formou návštev každej z partnerských krajín, pri ktorých dochádza k priamej výmene skúseností. Počas takejto návštevy hostiteľská krajina pozve 10 zamestnancov, aby participovali na workshopoch a školeniach.

Výsledkom spojenia týchto rozmanitých inštitúcií je vzájomná výmena skúseností. Nejde o výstup, pri ktorom dochádza k vytvoreniu formálneho dokumentu. Výstupom tohto projektu je spracovanie jednotlivých poznatkov s cieľom ich ďalšieho využitia v budúcnosti každým účastníkom.


Tri kľúčové oblasti projektu:

  1. Posilňovanie iniciatívy zameranej na integráciu ľudí do vzdelávácích a tréningových služieb
  2. Zlepšenie stratégií a metód vedenia podpory prístupu k získavaniu a realizácii certifikovaných kurzov pre osoby, ktorím hrozí, že budú marginalizované
  3. Treťou kľúčovou oblasťou je rozširovanie nových metód na dosahovanie, usmerňovanie a motiváciu učiteľov pri zvyšovaní kompetencií a odbornej kvalifikácie

Školenie sa uskutočnilo 26. – 28.11.2018 v Slovinsku. Pre viac informácií, navštívte Facebook Educa International.


Více / More >>