EDUCA logo
MENU

Aktuality


Nabídka stáží ESPA

Business Development Internship http://educaops.eu/wp-content/uploads/2021/04/Business-Development-Internship-BAMBD0604.pdf Digital Content Internship http://educaops.eu/wp-content/uploads/2021/04/Digital-Content-Internship-NEUDI0104.pdf Marketing Internship http://educaops.eu/wp-content/uploads/2021/04/Marketing-Internship-CATMAI1003-1.pdf Multimedia (video production) Internship http://educaops.eu/wp-content/uploads/2021/04/Multimediavideo-production-Internship-PRTMM1903-1.pdf

Přečtěte si rozhovor o Praktické stáži Erasmus+ v Německu.

Rozhovor s absolventkou 3. LF UK o její Praktické stáži Erasmus+ v Main-Kinzig-Kliniken, Gelnhausen v Německu. https://www.fuldaerzeitung.de/kinzigtal/schluechtern-erasmus-main-kinzig-kliniken-prag-medizinstudentin-bara-zapletalova-praktikum-90203259.html

Účast na jazykových nebo odborně zaměřených kurzech

Educa International o.p.s. nabízí pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům univerzit v konsorciu účast na jazykově či odborně zaměřených kurzech pořádaných společností Erasmus Learning Academy. Bližší informace o společnosti naleznete https://www.erasmustrainingcourses.com/home_cz.html Katalog kurzů

Nabídka stáží na platformě Erasmusintern.org

Platforma Erasmusintern.org nabízí místo, kde mohou firmy a organizace zveřejnit nabídku na pracovní stáž. Zároveň studenti se zájmem o praktickou stáž v zahraničí zde mohou zveřejnit svůj profil a ucházet se o praktické stáže.

NABÍDKA STÁŽÍ NA ČESKÝCH CENTRECH V ZAHRANIČÍ NA ROK 2021

ČC Athény ČC Berlín ČC Bratislava – aktuálně uvolněné místo, nástup co nejdříve ČC Brusel ČC Bukurešť ČC Londýn – administrativní stáž ČC Londýn – překladatelská stáž ČC Madrid ČC Milán ČC Mnichov ČC Paříž ČC Rotterdam ČC Řím ČC Stockholm ČC Varšava ČC Vídeň Více info na: http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/

Erasmus+ a koronavirus – FAQ aktualizováno 1.4.2020

Jsem nyní na Erasmu+ v zahraničí. Musím se vrátit do ČR? Všem účastníkům Erasmu+ bylo doporučeno, aby zvážili návrat do ČR. Rozhodnutí je ale na Vás. Pokud se rozhodnete v zahraničí setrvat, činíte tak na vlastní odpovědnost a s rizikem, že po ukončení činnosti komerčních letů může být pro místní zastupitelský úřad (ZÚ) obtížné zajistit cestu domů. K repatriaci […]

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Tisková zpráva Praha 12. 3. 2020 Mezinárodní programy a mimořádné opatření Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ode dne 12. března 2020 od 14:00 Dům zahraniční spolupráce za souhlasu MŠMT přijal následující opatření: • Nové zahraniční výjezdy žáků, studentů, pedagogických, nepedagogických, akademických, neakademických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání, financované z programů administrovaných DZS se nebudou […]

Koronavirus Covid-19 a mezinárodní programy – aktuální doporučení, 4. 3. 2020

https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/koronavirus-covid-19-a-mezinarodni-programy-aktualni-doporuceni-4-3-2020/

Česká televize pro studenty (stáže / diplomové práce)

https://www.ceskatelevize.cz/kariera/pro-studenty

Internship offer in Czech Republic for foreign students

CRM SYSTEM Administrator P&P is young, fast growing and social responsible company with the focus on relocation and immigration service for foreigners in the Czech Republic and Slovakia. Our goal is to ensure a smooth relocation of our clients from around the whole world. We believe in openness and fairness. We offer creative environment and […]

ERASMUS DAYS 2019


Stážuj v PRIME VIGILACE (Praha)


ExProm Spain

Dňa 5. marca 2019 EDUCA navštívila španielskú Huescu. Počas tejto výmeny sme sa dozvedeli, ako sa CPEPA Miguel Hernandéz venuje vzdelávacím potrebám komunity. Tím Huesca predstavil účastníkom ostatných krajín organizačnú štruktúru CPEPA, dostupné zdroje a všeobecný vzdelávací systém. Takisto sa konal workshop v INEM (Spanish National Job Centres) zameraný na vzdelanie účastníkov o rôznych zavedených […]

Staff Week 03.06.2019 – 07.06.2019 Praha

První červnový týden Educa International o.p.s. pořádala mezinárodní setkání s názvem 1 st Erasmus Staff Week. Akce se konala v prostorách Policejní Akademie Praha, kde někteří účastníci využili možnosti ubytování. Účastníci byli jak členové konsorcia (zástupci českých univerzit), tak pedagogové či pracovníci univerzit ze zahraničí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Čína, Estonsko, Portugalsko) v celkovém počtu […]

Napísali o nás…

EDUCA international sa objavila na stránkach MOZAIKY, tentokrát na tému Odborné stáže v zahraničí, ktorú štvrťročne vydáva Dům zahraniční spolupráce. Prečítajte si viac a o našom doterajšom pôsobení, poslaní, škole druhej šance, štartujúcom projekte AQET a mobilitách študentov a zamestnancov. Viac z MOZAIKY sa dočítate tu

STAFF WEEK

Educa International, o.p.s. v spolupráci s Policejní akademií České republiky v Praze organizuje Staff Week pre členov konzorcia a zahraničných účastníkov z 9 krajín.

Erasmus Days na ČZU

Dňa 13. a 14. 2. sme sa zúčastnili podujatia Erasmus Days na České zemědělské Univerzitě v Praze. Počas trvania programu vystúpili jednotlivé fakulty, každá prostredníctvom svojho predstaviteľa. O činnosti Educa International, o.p.s., o jej pôsobení a o celom priebehu zabezpečovania či už študentských, alebo absolventských stáží vystúpil jej riaditeľ, JUDr. Josef Vochozka. K slovu sa dostali aj samotní študenti, ktorí sa […]

Projektové žádosti Erasmus+ 2019

Educa International, o.p.s. v rámci programu Erasmus+ předložila ke dni 12. 2.2019 čtyři projektové žádosti individuálních mobilit: KA103 pro 18 vysokých škola a VOŠ – členů konsorcia EDUCA KA107 pro 5 členů konsorcia EDUCA do těchto zemí: Izrael, Rusko, Ukrajina, Čína a USA KA104 pro pracovníky Školy druhé šance za účelem školení zaměstnanců v ES, SE, LX, […]

Nominácia na Najlepší projekt

Pán doktor Vochozka sa 6.12.2018 v pražskej Le Fabrike zúčastnil galavečera pri príležitosti odovzdávania cien za Najlepší projekt v oblasti vzdelávania dospelých. Projekt s názvom GRUNDTVIG, ktorý realizovala Educa International, o.p.s.  bol na základe záverečnej správy nominovaný na túto cenu a vyhodnotený ako jeden z najlepších v tejto kategórii.

Expertní skupina pro posouzení projektu VET

Ředitel Educa International, o.p.s. Josef Vochozka se stal členem expertní skupiny pro posouzení záměru projektu “SOLITY” realizovaného za účasti EVTA (European Vocational Training Association) a EVBB (European Association of Institutes for Vocational Training). Dvoudenní setkání expertů z celé Evropy se uskutečnilo v prosinci 2018 v Bruselu v sídle Evropského ekonomického a sociálního výboru (European Economic […]

Příprava nového programu Erasmus pro vysoké školy

Ředitel Educy International, o.p.s. pan Josef Vochozka je členem pracovní skupiny v rámci přípravy nového programu Erasmus pro vysoké školy při DG for Education and Culture s pracovním názvem WG1 “Making Mobility a Reality for All”. Pracovní skupina má za cíl provést revizi stávajícího programu Erasmus+ a navrhnout některé změny pro nový program Erasmus, aby […]

Vzdělávání dospělých – seminář v Lucembursku

V listopadu 2018 se v Lucembursku konal kontaktní seminář pro pracovníky z institucí zabývajících se vzděláváním dospělých. Tématem bylo „Zlepšení přístupu, účasti a kvality vzdělávání dospělých“ a cílem bylo zkvalitňování vzdělávání v toto oblasti, kterého se účastnila velká skupina účastníků. Za Českou republiku se kontaktního semináře účastnil pan Josef Vochozka, ředitel Educa International, o.p.s., který byl nominován Národní agenturou […]

20 rokov Školy druhej šance vo Švédsku!

25. januára 2019 sa v švédskom Norrköpingu uskutoční medzinárodná konferencia pri príležitosti osláv 20. výročia existencie Second Chance School vo Švédsku.

Jak na projekty Erasmus

Educa International, o.p.s. usporiadala pre členov Konsorcia 6.12.2018 seminár na tému “Jak na projekty Erasmus”. Seminár sa uskutočnil v priestoroch Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe. Viedol ho pán doktor Vochozka a zúčastneným ponúkol svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti projektových aktivít Erasmus+ KA1 – Mobility jednotlivcov (103,107) a KA2 – Strategické partnerstvá.  […]

EXPROM v Slovinsku

Projekt EXPROM je zameraný na výmenu skúseností a motivácie k sociálnemu začleneniu dospelých, tzv. skupiny Drop-outs. Vo svojej podstate sú to ľudia, ktorí sa z rôznych príčin ocitli v situácii, kedy buď nedokončili niektorý zo stupňov vzdelávania alebo sa vzdelávania zúčastňujú, ale nie sú schopní ho bez pomoci odborníkov úspešne dokončiť. Educa International, o.p.s. sa s cieľom pomôcť takýmto ľudom […]

Historicky prvý Staff Week

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hostila historicky prvý Staff Week, ktorý pripravila v spolupráci s Educa International v dňoch 9.10. – 11.10.2018. Bol zameraný na motiváciu a bariéry programu Erasmus+. Zúčastnili sa predstavitelia slovenských a českých vysokých a vyšších odborných škôl. Počas troch dní Staff Week-u prebiehali intenzívne diskusie na témy týkajúce sa programu Erasmus+. Zúčastnení si vymenili informácie a skúsenosti, ktoré […]