EDUCA International, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb zaměřených na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, na podporu kvalifikace a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a na organizaci stáží pro studenty, mladé pracovníky, učitele a trenéry.

 

Naše Služby
Educa International, o.p.s. vykonává podle zakládací listiny tyto činnosti:

 • organizování vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit pro mládež,
 • vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů,
 • kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, další vzdělávání pedagogických pracovníků, trenérů a školitelů,
 • odborné stáže pro studenty, mladé pracovníky, učitele, trenéry a školitele,
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
 • vydavatelská a nakladatelská činnost.

 

 

Stáže Erasmus pro studenty českých vysokých škol v zahraničních firmách a institucích
Educa International, o.p.s. je aktivní v projektech Evropské unie. V roce 2008 vzniklo konsorcium Educa sdružující několik vysokých škol za účelem organizace stáží studentů vysokých škol v rámci programu ERAMSUS/stáže. Ve školním roce 2015/2016 má konsorcium 6 členů, z nichž je 5 vysokých škol (4 veřejné a 1 soukromá) a jedna vyšší odborná škola - info zde.

 

 

Stáže Erasmus pro budoucí učitele cizích jazyků zahraničních vysokých škol v českých základních a středních školách
Ve snaze podpořit výuku cizích jazyků na základních a středních školách, Educa International, o.p.s. spolupracuje s vysokými školami v zahraničí a vyhledává studenty – budoucí učitele cizích jazyků, kteří mají zájem absolvovat praktickou stáž v některé škole v České republice. Pilotní ověření proběhlo již v roce 2012. Do našich škol nastoupilo 10 budoucích učitelů cizích jazyků (angličtina, francouzština a němčina). Pobyt zahraničních stážistů v České republice je financován grantem z rozpočtu EU vyčleněného na program Erasmus/stáže jejich mateřské vysoké školy - info zde.

 

 

Stáže Erasmus pro zahraniční studenty v českých firmách a institucích
Educa International, o.p.s. spolupracuje s vysokými školami celé EU a vyhledává studenty pro praktické stáže ve firmách a institucích v České republice.  Tito zahraniční stážisté pracují také zdarma a jejich pobyt v České republice je financován z rozpočtu EU vyčleněného na program Erasmus/stáže jejich mateřské vysoké školy - info zde.

 

 

Projekt ATEST

info zde.

 

 

Projekt ESF – Mezinárodní spolupráce s partnery ze Švédska

 

Educa International, o.p.s. získala grant ESF na financování mezinárodního projektu „Škola druhé šance“. Tento projekt byl zahájen v červenci 2012 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. :OP LZZ/5.1/77.00165, vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je přenos inovací v rámci získávání profesních dovedností mladých lidí bez kvalifikace. Projekt je realizován se 3 švédskými partnery - info zde.

 

Vzdělávací činnost

Educa International, o.p.s. nabízí v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (učitelů základních a středních škol) následující vzdělávací akce akreditované MŠMT:

 • Finanční zdroje pro vzdělávací projekty – vzdělávací programy EU a ESF
 • Vzdělávací programy EU – příprava projektu a projektové žádosti
 • Řízení, monitorování, sebehodnocení a hodnocení vzdělávacích projektů EU
 • Evropské strukturální fondy – příprava projektové žádosti
 • Zpracování elektronické žádosti projektu ESF
 • Řízení projektů ESF, monitorování, sebehodnocení a hodnocení projektů

 

Educa International, o.p.s.

Název: EDUCA International, o.p.s.
Zapsaná dne 20. prosince 2007 v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 534. Identifikační číslo: 28187172 EDUCA International, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb zaměřených na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, na podporu kvalifikace a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a na organizaci stáží pro studenty, mladé pracovníky, učitele a trenéry.

 

EDUCA International, o.p.s. usiluje o větší propagaci vzdělávacích programů a projektů v České republice, o využití nabízených možností účasti v projektech spolupráce škol, odborných stáží pro studenty středních a vysokých škol a stejně tak i v programech vyhlašovaných na národní i mezinárodní úrovni. Ve své činnosti úzce spolupracuje se zkušenými odborníky, kteří dobře znají problematiku vzdělávání a mají rovněž i potřebné znalosti komunitárních programů EU v oblasti vzdělávání. Zakladatel a ředitel obecně prospěšné společnosti má bohaté zkušenosti z oblasti řízení vzdělávacích projektů na mezinárodní úrovni.
Členy správní a dozorčí rady tvoří student vysoké školy, učitelé a další zkušení odborníci z praxe. EDUCA International, o.p.s. spolupracuje s některými veřejnými a soukromými vysokými školami (stáže Erasmus), se středními školami a jedním z cílů činnosti je pomoc studentům při zajišťování stáží v zahraničí a rovněž při zajišťování odborných stáží pro zahraniční studenty v České republice. Mezi významné činnosti patří pomoc při zkvalitňování výuky cizích jazyků na základních a středních školách. Významnou aktivitou je koordinace mezinárodního projektu ESF „Škola druhé šance“ realizovaného s partnery ze Švédska.

Ředitel obecně prospěšné společnosti: JUDr. Josef Vochozka

Tel. +420 602 293 346

EDUCA International, o.p.s.

Pojištění cizinců

Kontakt:

EDUCA International, o.p.s.
Na Moklině 289/16
163 00 Praha 6

pracoviště EDUCA international, o.p.s.
U dvou srpů 2
150 00 Praha 5

kontakty:

Mgr. Lenka Koníčková
+420 702 062 043
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Vladimíra Řeháčková
+420 702 062 044
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JUDr. Josef Vochozka
+420 602 293 346
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.